Gå til indhold

Mock-up 1-sengs patientstue

Slagelse Sygehus, psykiatri

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det repræsenterer en implementering af strategien om at give patienten de bedste muligheder for kontakt til fællesområderne, medpatienterne og personalet, samtidig med at det tilgodeser patientens behov for at kunne trække sig tilbage til et privat område. Patientstuen kan fungere som et lukket privat område der gradvist kan åbnes mod fællesskabet, for til sidst at fungere som en ”lomme” i fællesområderne. Lys og kontakten til natur, er trukket helt ind til patientstuerne.

Overordnet beskrivelse: 

Mock-Up, 1-sengs patientstue almen- og retspsykiatri samt akutmodtagelse på 14,3 m² (17 m² inkl. toilet). Stuernes indretning og aptering er så vidt muligt sikret mod selvskadende patienter. Der specialdesignes et sidde- og skrivebordsmøbel langs vinduet mod haven. Vindue i hele rummets bredde og mulighed for at åbne en dobbeltdør giver gode dagslysforhold samt udsigt til haver.

 

Slagelse Sygehus

Mock-up 1-sengs patientstue

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Ibrugtagning primo 2015
Region: Sjælland
Adresseoplysninger: Slagelse Sygehus Ingemannsvej 18 4200 Slagelse
Kontakt: Projektsekretær, Regina Sørensen; Mail: rsoe@regionsjaelland.dk
Kilde: Arkitekt: Karlsson arkitekter /VLA I/S, www.ka-vla.dk

Illustration af én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Illustration rendering (Se større billede)
Oversigtstegning af afdeling med én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Oversigtstegning (Se større billede)
Plan  og loftplantegning af én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Plan og loftplantegning (Se større billede)
Snittegning af toilet på én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Vægopstalter bad og toilet (Se større billede)
Snittegning af én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Vægopstalt (Se større billede)
Snittegning af én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Vægopstalt (Se større billede)
Snittegning af én-sengs patientstue på Slagelse Sygehus, Psykiatri
Vægopstalt (Se større billede)
Mock-up 1-sengs patientstue

Tematisk beskrivelse

Brede dørpartier sikrer at patientstuerne kan aktiveres om dagen, hvilket understøtter behandlingen. Med placering af baderum på langs mellem to patientstuer opnås overblik over patientstuen samt mere regulære rum og mere åbenhed.

Der tilsikres stor lydtæthed mellem patientstuer og mindre lydtæthed mod fællesarealer for at sikre personalets mulighed for at optimere den dynamiske sikkerhed. D.v.s. at personalet kan få mulighed for at høre evt. problemer fra gangen.

Adgang fra teknikgang i kælder til patientrums-installationer, sikrer hurtig for-hindring af tilstoppelse og oversvømmelser. Indbygget LCD-skærm med mulighed for PC, TV, videospil og personalerelate-ret brug. I forbindelse med projektet undersøges muligheden for at udvikle en særlig psykiatriseng.

Malede beton og gipsoverflader samt fugefri gulve. Farvesætning indgår i samlet kunststrategi for både farveholdning og udsmyk-ning. Betonvægge for vandalsikring.

Patientsikkerhed: Gulvvarme på bad-toilet for udtørring af vandspild. Skridhæmmende, fugefri gulve på bad-toilet. Suicidalsikrede armaturer, gardiner, inventar med videre. Personalesikkerhed: Gode oversigtsforhold.

Naturlig ventilation, optimal dagslystilgang samt styring af kunst-lysets farve (kelvinniveau). Kunst-lysets farve kan reguleres helt ned på patientstueniveau og kan dermed være med til at påvirke patientens sindstilstand. I personaleområderne kan en styring af farven understøtte personalets velbefindende. Siddeniche ved vindue i patientstuen samt i opholdsområderne ud for værel-serne giver patienten trygge opholdsarealer i og tæt på egen stue.

Overflader - rengøringsvenlige. Valg af en-sengsstuer sikrer bedre patienthygiejne. Væghængte toiletter – rengøringsvenlige. Enkle og indbyggede løsninger der giver bedre hygiejne.

Naturlig ventilation, grønne tage, jordkøling og dagslysstyring.

Vindue i hele rummet bredde sikrer gode dagslysforhold samt udsigt til den intime stille-have. Brede dørpartier til patientstuerne er med til at optimere dagslysindfald. Opholdsområderne ud for værelserne med kig mod gårdhaven giver patienten et trygt opholdsareal tæt på egen stue.

Patientstuerne og afdelingerne er opbygget ens for både almen-, retspsykiatri og akut, hvilket giver en fleksibilitet i forhold til den fremtidige brug. Valgmulighed for at åbne de brede dørpartier på forskellige niveauer, hvilket understøtter behandlingen.