Gå til indhold

En-sengsstue med toilet

FAM Sygehus Vendsyssel, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt fordi det er et godt bud på hvordan der kan skabes en rolig-ramme omkring patienten i et forholdsvis kaotisk afsnit, som et diagnostisk sengeafsnit i en fælles akutmodtagelse. Her har været fokus på patient-sikkerhed, patienthensyn, arbejdsmiljø og god arkitektur.

Overordnet beskrivelse: 

Sengestue (16 m²) med et toilet og bad (4 m²) for selvhjulpne patienter. I den diagnostiske sengestue ligger patienten til udredning eller behandling før hjemsendelse eller videre behandling på en stamafdeling. Rummet skal kunne fungere med op til 7-8 personer i forbindelse med eksem-pelvis hjertestop, eller større blødning. Normalt vil der højest være 2-3 personer på en gang. Indlæggelsestiden er op til 24 timer og i gennemsnit 6,8 timer. Det forventes at 50 procent kan udskrives direkte fra det diagnostiske sengeafsnit.

Indretning:

Sengestuen indgår i et patientvenligt og overskueligt observationsmiljø - et ”cluster”, hvor patienterne har udsyn til personalet, og personalet har mulighed for at overskue patienterne fra centralt sted. Konceptet er samtidig anvendt på FAM Thisted og AMA Hobro. Konceptet er udviklet med inspiration fra Halifax Medical Center Daytona Beach, Florida. Det diagnostiske sengeafsnit i Hjørring indeholder fire clusters á seks senge (i alt 24 senge som enestuer med hver et mindre toilet og bad) samt et afsnit med otte senge der indeholder to 2-sengsstuer (primært til barn med foræl-dre), og fire 1-sengsstuer. Afsnittet er placeret direkte over akutmodtagelsen med god nærhed til opera-tions- og intensivområdet.

FAM Sygehus Vendsyssel

En-sengsstue med toilet

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Ibrugtaget medio 2013
Region: Nordjylland
Adresseoplysninger: FAM Sygehus Vendsyssel
Bispensgade 37 9800 Hjørring
Kontakt: Region Nordjylland, Bygninger og Anlæg, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg Ø., Bygningsingeniør Bettina Wittengren, bettina.wittengren@rn.dk
Kilde: Totalrådgiver: Arkitema K/S. www.arkitema.dk

Etageplan af afdeling med én-sengsstuer på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Vendsyssel
Etageplan (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Vendsyssel
Opstalt A (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Vendsyssel
Opstalt B (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Vendsyssel
Opstalt C (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Vendsyssel
Opstalt H (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Vendsyssel
Plantegning (Se større billede)
En-sengsstue med toilet

Tematisk beskrivelse

Dørbredde 15 m, både for almindelige og bariatriske sengestuer. I forhold til personale er der taget højde for tilstrækkelig manøvreringsplads og arealmæssige hensyn til ergonomisk håndtering af patienter.

Der er anvendt lydabsorberende lofter.

Patientskab, depotskab, højdemåler, hvilestol, to stabelstole, bord, senge-bord, vacumaggregat, atmosfærisk aggregat, monitoreringsudstyr, PC, vægt, tv 32”.

Linoleumsgulve, malede vægflader, lyse lofter. Farveplan er under udarbejdelse.

Sengestuen med det indbyggede skab har en regulær udformning uden blinde vinkler og er dermed let at overskue. Samtlige stuer er forberedt for loftslifte.

Lyst og venligt rum. Kunstnerisk udsmykning af gangarealerne under udarbej-delse af West og Werners, kunsten vil flere steder være synlig fra de enkelte sengestuer.

Der er indbyggede persienner i vinduespartierne.

Ingen særlige tiltag på rumniveau. FAM tilbygningen er uformet som en kom-pakt bygning med en velisoleret klimaskærm og gode dagslysforhold. Solens varmepåvirkning reduceres ved reflekterende glas samt indbyggede persienner.

Placeringen op ad en eksisterende ni etagers bygning bevirker, at den ene side af sengeetagen har et ret begrænset udsyn. Dog er der kig til gårdhaver på tværs af gangen. Gårdhaverne/lysgårdene giver optimale lysforhold i afsnittets gange og opholdsarealer. De øvrige sengestuer har frit udsyn over et lavere byområde. Der er mulighed for solafskærmning.

Bygningen er udført med et søjle/pladesystem med ikke bærende skillevæg-ge, Bygningen er tilpasset eksisterende etagehøjder hvor der er en særlig høj stueetage. Den høje stueetage giver en stor fleksibilitet omkring tekniske installationer.