Gå til indhold

Sygehus Lillebælt, Kolding

Sygehus Lillebælt, Kolding, somatik

Valg af eksempel:

Sengestuen er indrettet efter maksimalt overblik og udsigt samt patientsikker og tæt adgang fra sengen til baderummet. Alle sengestuer har udsigt ud over Kolding By. Sengestuen er formgivet, så patienten fra sengen kan se hvem der kommer ind/ ud, se ud af vinduet og se badeværelset. Der er etableret bedside behandling og dokumentation. Stuen har flere rum i rummet med zoner til forskellige formål: hygiejne/ behandling, bespisning/ læsning og udsigt.

Overordnet beskrivelse: 

Hver sengestue rummer 20 m² + 7 m² bad/ toilet. Alle sengestuer i sengeblokken er enestuer. På hver etage udføres to bariatristuer, hvoraf den ene stue benyttes til badebårevask. Mellem 2 x 2 stuer på hver etage etableres skydedøre for at støtte op omkring et evt. socialt behov for samvær med en medpatient.

Indretning:

Patienten skal have en oplevelse af medindflydelse på sin egen situation i sin egen stue. Rummet skal fordre, at plejepersonale opholder sig mest muligt her og kan udføre det klinisk administrative arbejde hos patienten (bed side). Det giver patienten følelsen af, at have mere kontakt med personalet. Væggen til badeværelset er faset skråt af således, at patienten fra sin seng kan se døren til gangen og dermed hvem, der kommer ind af døren. Mod vinduet er væggen ligeledes faset af for,at udsynet og udsigten bliver størst mulig. Stuen er forberedt for loftlift i alle rum. Der er direkte adgang til bad/ toilet fra sengen, for at mindske faldulykker. Gennem mock up studier har sengestuen fundet sin endelige udformning i samarbejde med en brugergruppe sammensat af sygeplejersker, portører, socio-assistenter, fysio/ergoterapeuter, hygiejnesygeplejersker samt ar-bejdsmiljø-repræsentanter. Repræsentanter fra Arbejdstilsynet har ligeledes deltaget på flere workshops omkring indretningen. På stuen er garderoben indrettet med et nedklappeligt bord ved vinduet for at øge fleksibiliteten for bevægelse i rummet.

Sygehus Lillebælt, Kolding

En-sengsstue med eget bad

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: Opførelse 2012-15
Region: Syddanmark
Adresseoplysninger: Sygehus Lillebælt, Kolding
Skovvangen 2-8 6000 Kolding
Kontakt: Region Syddanmark, Projektafdelingen, Birgitte Juel Lau Eriksen, birgitte.juel.lau.eriksen@slb.regionsyddanmark.dk
Kilde: Totalrådgiver Niras A/S: www.niras.dk/; Creo Arkitekter A/S: www.creoarkitekter.dk/; SHL Architects: www.shl.dk/; Balslev: www.balslev.dk/

Oversigtsplan af afdeling med én-sengsstuer med eget bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Oversigtstegning af én-sengsstue med eget bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Visuel tegning af én-sengsstue med eget bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstuer med eget bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue med eget bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt (Se større billede)
Illustration af Sygehus Lillebælt, Kolding, set fra fugleperspektiv
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af én-sengsstuer med eget bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Oversigtstegning (Se større billede)
En-sengsstue med eget bad

Tematisk beskrivelse

BR 2010. Alle nye sengestuer på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus er indrettet efter ATs anvisninger samt vejledninger fra Region Midtjylland. Arbejdscirkel på 2 m i diameter på ensengsstuer. Arbejdscirkel på 3 m i diameter på bariatristuer.

Akustikregulerende lofter.

Adgang til nabo i fire sengestuer per etage via en skydedør mellem sengestuerne. Forberedt for loftlift.

Sengestuepanelet samt lysningen i vinduet er beklædt med træfiner. Garderobeskabe samt bagbeklædning i hygiejnestation er beklædt med far-vet laminat.

Gode oversigtsmuligheder for patienter og personale. Vinduer i døren for optimalt overblik.

Høj grad af dagslysindtag, oplukkelige lemme til udluftning, solafskærmning (eventuelt gardiner).

Ensengsstue mindsker smittefare. Væghængt toilet for lettere og bedre rengøring, stor vask i sengestuen for at undgå stænk på gulvet.

Lavenergiklasse 2015. Stort dagslysindtag, solceller på taget, optimeret ventilation.

Alle sengestuer er rettet mod øst eller vest for at få de bedste dagslysforhold. Vinduer fra gulv til loft fra 5. etage til 9. etage. Udsigt over Kolding By/ Fjord.

Facaden er præfabrikerede elementer, for at forkorte byggeperioden frem for udførelse på stedet. Søjle/ plade system med overvejende lette vægge. Sengestuerne har en størrelse, der gør det muligt at benytte dem til ambula-toriefunktioner.