Gå til indhold

En-sengsstue m. toilet

Sygehus Himmerland i Hobro, somatik

Valg af eksempel:

Dette eksempel er valgt, fordi det er lykkedes med et forholdsvis lille areal at skabe en sengestue med en god funktionalitet. Der er god mulighed for patientens kontakt til centralt overvågningsområde og personalet. Stuen kan også skærmes og dermed tilgodese behov for privathed mv.

Overordnet beskrivelse: 

Nybygget diagnostisk sengestue på 14,8 m² med et lille toilet for selvhjulpne patienter. I den diagnostiske sengestue ligger patienten til udredning eller behandling før hjemsendelse eller fortsat behandling på en stamafdeling. Rummet er afprøvet og fungerer efter hensigten, f.eks. i forbindelse med hjertestop hvor der har været 6 personer beskæftiget samtidig. Normalt vil der højest være op til 2-3 personer omkring patienten. Indlæggelsestiden i afdelingen er op til 24 timer. AMA afdelingen har 16 pladser og modtager alle akut indlagte medicinske patienter i Himmerland fra praktise-rende læger, vagtlæger og ambulanceindbragte patienter.

Indretning:

De diagnostiske sengestuer er indrettet med en glasvæg/glasskydedør mod vagtområdet, glasvæggen kan afskærmes med de indbyggede persienner. Observationsafsnittet er et åbent miljø, hvor patienterne har udsyn til personalet, og personalet har mulighed for at overskue patienterne fra centrale overvågningsområder.

Sygehus Himmerland i Hobro

En-sengsstue m. toilet

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Ibrugtaget februar 2012
Region: Nordjylland
Adresseoplysninger: Sygehus Himmerland i Hobro
Stolbjergsvej 8 9500 Hobro
Kontakt: Koncernøkonomi, Anlæg & Bygning, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø., Bygherrerådgiver: Vagn Aagaard Sørensen, Email: v.soerensen@rn.dk
Kilde: Luplau/Poulsen rådgivere for totalentreprenør.

Kontorområde på afdeling med én-sengsstuer på Sygehus Himmerland i Hobro
Illustration (Se større billede)
En-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Illustration (Se større billede)
Toilet på én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Illustration (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Opstalt væg 1 (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Opstalt væg 2 (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Opstalt væg 3 (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Opstalt væg 1a (Se større billede)
Oversigtstegning af afdeling med én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Oversigtsplan (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue på Sygehus Himmerland i Hobro
Plantegning (Se større billede)
En-sengsstue m. toilet

Tematisk beskrivelse

I indretningen af sengestuen er der primært disponeret plads til de basale funktioner, der er i forbindelse med en forholdsvis kort indlæggelsestid. Dvs. der har været fokus på arbejdspladsen og de opgaver der foregår omkring sengen og computerarbejdsstationen. De små toiletter er tilsigtet selvhjulpne patienter for at skabe ro på gangene og er tilpasset personaleressourcerne, hvorfor toiletterne ikke har plads til hjælper.

Lydregulering indbygget i loftsbeklædning.

Patientseng, patientskab med lås, sengebord med åbne rum for nem overskuelighed ved udskrivning og en enkelt stol til pårørende. PC-arbejdsstation er monteret på væg.

Afdeling og stuer er udført i overvejende hvide og glatte overflader med lyse- og mellemgrå gulvflader. Der er linoleumsgulve, skridsikker vinyl, glatte hvide vægge samt perforerede akustiklofter. Der er hvide stofgardiner med sorte prikker.

Sengestuerne er lette at overskue fra gang og vagtstuer ved hjælp af de individuelt justerbare glasskydepartier. Det lille toilet kan aflåses, så der ikke er adgang for eksempelvis psykisk og fysisk ustabile patienter. Den brede sky-dedør mod gangen er med til at give den fornødne plads i kritiske situationer som f.eks. ved hjertestop.

Rolig og behagelig atmosfære med fine dagslysforhold i neutrale farver. Der er valgt traditionelle gardiner for vinduer på stuerne, hvilket tilføjer en hjemlig reference.

Hygiejnisk er stuerne udarbejdet med glatte overflader for nem rengøring. Der er monteret skrå flader for nemmere rengøring over skabe mv.. Ligeledes er skydedørene til sengestuerne udført uden skjulte hulrum.

Ingen særlige tiltag. Bygningen overholder energirammen for BR08.

Vinduespartiet på stuen i rummets fulde højde giver et dejligt lys til patienten samt en udsigt til landskabet fra sengene. Stuerne gennemlyses fra begge sider, da også gangarealet har store glaspartier med et højt dagslysniveau. Der arbejdes med dæmpet belysning i gangarealerne i nattetimerne for at minimere gener på stuerne.

Ingen særlige tiltag har været til grund for projektet, men konstruktion med lette indervægge, placering af installationer og rummets størrelse gør det let at omdanne afdelingen til anden funktion.