Gå til indhold

1-sengsstue med toilet

FAM Sygehus Thy-Mors, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det er et godt bud på, hvordan der kan skabes en roligramme omkring patienten i et kaotisk miljø, som et diagnostisk sen-geafsnit i en fælles akutmodtagelse kan være. God overskuelighed mellem personale og patient, patientsikkerhed, patient-hensyn, arbejdsmiljø og god arkitektur har været i fokus.

Overordnet beskrivelse: 

Eksemplet er en sengestue (18,6 m²) med et lille toilet og bad (2,9 m²). Konceptet med forholdsvise små toiletter for selvhjulpne er udviklet med inspiration fra Halifax Medical Center Daytona Beach, Florida, og anvendt i forbindelse med FAM Hjørring og AMA Hobro. I den diagnostiske sengestue ligger patienten til udredning eller behandling før hjemsendelse eller videre behandling på en stamafdeling. Rummet skal kunne fungere med 7-8 personer i forbindelse med eksempelvis hjertestop, eller større blødning. Normalt vil der højest være 2-3 personer på en gang. Indlæggelsestiden er op til 24 timer og i gennemsnit 6,8 timer. Det forventes, at 50 procent kan udskrives direkte fra det diagnostiske sengeafsnit.

Indretning:

I forbindelse med den nye Fælles Akutmodtagelse på Sygehus Thy/Mors i Thisted etableres der et selvstændigt diagnostisk sengeafsnit med 16 observations pladser. Det diagnostiske sengeafsnit er opdelt i to observationsområder i et åbent miljø hvor patienter og personale har mulighed for at være i visuel kontakt. De diagnostiske sengestuer er indrettet med et glasparti mod vagtområdet.

FAM Sygehus Thy-Mors

1-sengsstue med toilet

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Ibrugtaget medio 2013
Region: Nordjylland
Adresseoplysninger: FAM Sygehus Thy-Mors
Højtoftevej 2 7700 Thisted
Kontakt: Region Nordjylland, Bygninger og Anlæg, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg Ø., Bygningsingeniør Bettina Wittengren, bettina.wittengren@rn.dk
Kilde: Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Friis og Moltke www.friis-moltke.dk

Afdelingsplan af Diagnostisk Sengeafsnit på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Thy-Mors
Afdelingsplan (Se større billede)
3D-illustration af Diagnostisk Sengeafsnit på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Thy-Mors
Illustrationer (Se større billede)
Luftfoto af Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Thy-Mors
Luftfoto (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue på Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Thy-Mors
Plantegning (Se større billede)
1-sengsstue med toilet

Tematisk beskrivelse

Sengestuen er rummelig og kan håndtere den tiltænkte brug med god plads omkring sengen. På grund af det mindre toilet og baderum er der indrettet to store toilet -og baderum med plads til hjælpere centralt i afsnittet.

Lydabsorberende lofter.

Patientskab, depotskab, højdemåler, hvilestol, to stabelstole, bord, senge-bord, vacumaggregat, atmosfærisk aggregat, monitoreringsudstyr, pc, vægt, tv 32”.

Der er udarbejdet en farveplan for hele bygningen over temaet forår og efterår.

Sengestuen er let at overskue fra gang, det lille toilet er kun for selvhjulpne og kan aflåses så der ikke er adgang for f.eks. psykisk ustabile patienter, eller patienter som kræver person assistance. De forholdsvis små toiletter i tilknytning til sengestuen er tiltænkt selvhjulpne patienter, dermed reduceres uroen i fællesarealerne.

Vinduer er trukket tilbage i facaden. Den forholdsvis dybe lysning mindsker varmeindfaldet i sommerperioden. Sengestuerne er orienterede mod enten øst eller vest, der er valgt glas til sengestuer med en g-værdi på 0.63.

Vinduespartierne har termoruder med indbyggede persienner for at undgå støvsamling.

Ingen særlige tiltag i rummet. Kompakt bygningsform, velisoleret klima-skærm. Korte afstande /nærhed til understøttende funktioner. Let at ombygge i forbindelse ændret brug mv.

Der er enten udsigt til havemiljø eller over byen.

Bygningen er udført med et søjle/pladesystem med ikke bærende skillevægge og en etagehøjde der giver stor installationsfrihed.