Gå til indhold

1-sengsstue med rygealtan

Retspsykiatrisk afdeling Middelfart, psykiatri

Valg af eksempel:

Eksemplet viser en sengestue med bad og et nyudviklet koncept med en rygealtan, så patienten kan få adgang til frisk luft og gå ud at ryge på alle tider af døgnet uden ledsagelse af et personalemedlem. Dette øger patientens frihed og medbestemmelse, mens personaleressourcerne kan bruges på andre funk-tioner. Sengestuen er af sikkerhedsmæssige grunde udstyret med en barrika-dedør med et dobbelt karmsystem, så døren kan åbnes både udad og indad. Dermed undgår man, at patienten kan forskanse sig på sengestuen ved bloke-ring af døren.

Overordnet beskrivelse: 

En-sengsstue på 17 m² med eget bad på 5 m² og rygealtan på 2 m². Badeværel-set er møntet på selvhjælp og fuld mobilitet. Sengestuen ligger i et eksiste-rende afsnit, der er ombygget og stuens areal er øget gennem en forskydning af facaden på 1,5 m.

Indretning:

Rumstørrelserne på stue og bad er bestemt af de eksisterende rammer, hvor tre eksisterende sengestuer uden bad er ombygget til to stuer med to bade-rum imellem. Flytningen af facaden indebærer, at den eksisterende, bærende facade ikke kan fjernes i hele rummets bredde. Det resulterer i en niche ved vinduespartiet, hvilket reducerer den frie plads omkring sengen i forbindelse med fikseringer.

Retspsykiatrisk afdeling Middelfart

1-sengsstue med rygealtan

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Opført , Opførelse 2012-13
Region: Syddanmark
Adresseoplysninger: Retspsykiatrisk afdeling Middelfart
Østre Hougvej 55 5500 Middelfart
Kontakt: Bygningsafdelingen, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, projektleder Leif.Nielsen@regionsyddanmark.dk
Kilde: Totalrådgiver: Creo Arkitekter A/S, www.creoarkitekter.dk

3D-illustration af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Illustration (Se større billede)
Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart, set i fugleperspektiv
Illustration (Se større billede)
Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart, set udefra
Illustration (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Opstalt A (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Opstalt B (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Opstalt C (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Opstalt D (Se større billede)
Luftfoto af Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart, taget fra Krak
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart, med markering af de individuelle afdelinger
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af afdeling med én-sengsstuer med rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart,
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Plantegning (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue med toilet, bad og rygealtan på Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Plantegning (Se større billede)
1-sengsstue med rygealtan

Tematisk beskrivelse

Tilgængelighed iht. BR 10.

Akustikregulering i lofter.

Ikke fast inventar på sengestuerne af hensyn til maksimal fleksibilitet i indretningen. Ingen ledninger med længde over 15 cm, ingen bøjlestænger, ingen nedhængte armaturer.

Hvide vægge og lofter, farvet linoleumsgulv, farvede glatte døre. Hvide vin-duer med hvide alupersienner.

Barrikadedør, der kan åbne både udad og indad, så patienten ikke kan barrika-dere døren indefra. Altanen er opmuret med ventilationssprækker for at hindre flugt og indsmugling af stoffer.

Rygealtanen giver patienten mulighed for at ryge og for at lufte ud uden at skulle involvere personalet. Afskærmning for indkig til stuen reguleres også af patienten via egen styring af indbyggede persienner.

Fravalg af indbyggede skydedøre pga. hygiejnemæssige udfordringer, idet det er svært at renholde hulrummet.

Lavenergiklasse 2015. Solfilter på vinduesglas, reduktion af solvarme via persi-enner og stort udhæng på huset.

Maksimalt vinduesareal og gode dagslysforhold til sengestuen. Udsigt til grønne gårdrum. Mulighed for solafskærmning gennem integrerede persien-ner mellem vinduesglassene.

Høj fleksibilitet i indretningen, så det enkelte afsnit kan tilpasses ændring af patientgrupper. Ydermure af blanke teglsten og galvaniserede stålplader. In-dervægge som let konstruktion, opbygget af træ og med gipsplader.