Gå til indhold

1-sengsstue med bad og toilet

Det Nye Universitetshospital i Aarhus, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det implementerer strategien om, at ensengsstuen skal have god kontakt til gangarealer, overnatningsmulighed for pårørende og udsigt til grønne områder. Sengestuen er et af de nyeste eksempeler på en projekteret sengestue i Region Midtjylland.

Overordnet beskrivelse: 

Ensengsstue på 17 m² med tilhørende bad/toilet. Sengestuen indgår i grupper på 8-9 senge omkring et teamrum. To af de 8-9 senge er store, fleksible sengestuer, hvor patienter med særlige pladsbehov kan ligge. Der er håndvask på sengestuen.

Indretning:

Sengestuen er indrettet således, at der er mulighed for at pårørende kan overnatte. Der er etableret indkig i dør til alle sengestuer, så personalet kan få det hurtige overblik over situationen på stuen ude fra gangen. Sengestuen er indrettet til følgende aktiviteter og funktioner: - Patientrelaterede aktiviteter som pleje, undersøgelse og behandling. - Plads til forflytning af patient ved hjælp af 2-3 personer inkl. hjælpemidler. Mulighed for gangtræning, bespisning i seng og ved bord. - IT faciliteter for patient tilgængelig både i seng og ved bord. - IT faciliteter tilgængelig for personale. - Kommunikationsmuligheder (TV-radio-telefon).

Det Nye Universitetshospital i Aarhus

1-sengsstue med bad og toilet

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Under opførelse , Projekteret, opføres 2012-2019
Region: Midtjylland
Adresseoplysninger: Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)
Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N
Kontakt: Projektafdelingen DNU. dnu@dnu.rm.dk
Kilde: Rådgivergruppen DNU I/S. mrmo@rg-dnu.dk

Illustration af én-sengsstue på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, illustreret ved en ældre patient liggende i hospitalsseng med sygeplejerske siddende på stol ved siden af
Illustration (Se større billede)
Oversigtsplan af afdeling med én-sengsstuer på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue med bad og toilet på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Plantegning (Se større billede)
1-sengsstue med bad og toilet

Tematisk beskrivelse

Rummet er tilpasset kørestolsbruger med hensyn til niveaufri adgang, vende-areal, dørbredder m.m. Plads til opbevaring af eks. rollator, kørestol, div. puder til lejring, løftesejl mv. Dør til bad/toilet placeret ved sengens hovedgærde af hensyn til gangbesværede. Plads til forflytning ved hjælp af 2-3 personer.

Akustikregulering i loft. Efterklangstiden bør ikke overstige 0,6sek. Luftlydisolansen mellem sengestuer mindst 48 dB.

Sengestuen er forberedt for rumdækkende loftlift. Skabsenhed med ekstra soveplads til pårørende. Der skal være plads til følgende løst inventar: Sengebord, hvilestol, bord med stole.

Hvide farver på vægge og loft, da kraftige farver kan påvirke patientens ansigtsfarve. Håndlister, greb m.m. markeres med kontrastfarver, så de er lette at identificere. Vægge, gulv og døre skal adskille sig tydeligt fra hinanden i farve, hvilket letter orienteringen for svagtseende.

Rumdækkende patientlift er et vigtigt element i forhold til både patienters og personalets sikkerhed. Sengestuerne er indrettet ensartet. Herved opnås en høj grad af genkendelig-hed i forhold til indretning, hvilket øger patient- og personalesikkerhed.

Mulighed for lokal styring af temperatur (VAV Luftskifte 4/timen).

Af hensyn til rengøring skal skarpe hjørner undgås, hvorfor overgang mellem gulv og væg skal være med hulkehl. Hjørner kan med fordel afrundes. Håndvask på sengestuen.

Er omfattet af den samlede bæredygtighedsstrategi for Region Midtjylland - Lokal Agenda 21 Strategi- og handlingsplan 2012-2015. Handlingsplanen kan findes på www.byggeri.rm.dk.

Udsigt til grønne omgivelser. Dagslys udnyttes optimalt blandt andet ved hjælp af farvesætning.

Huset er konstruktivt opbygget med et søjle/plade system, der muliggør flytning af lette skillevægge uden indgriben i den bærende konstruktion.