Gå til indhold

1-sengsstue med bad

Psykiatrisk afdeling Esbjerg, psykiatri

Valg af eksempel:

Eksemplet er en optimering af de eksisterende sengestuer, der ikke lever op til de pladsmæssige og sikkerhedsmæssige krav, som regionen har vedtaget i Generalplanen for Psykiatrien i Region Syddanmark, august 2009. De eksiste-rende stuer er små (11 m²) og vinkelformede, hvilket giver blinde vinkler og dårlige oversigtsforhold for personalet. Formen medfører desuden, at friarealet på stuen er reduceret til 8 m². Det begrænser funktionaliteten og fleksibiliteten, blandt andet i forhold til fiksering og til patientens medbestemmelse omkring indretningen. Den nye sengestuemodel er derfor væsentlig større og har en rektangulær form.

Overordnet beskrivelse: 

Nybygget 1-sengsstue på 17 m² med tilhørende bad/toilet på 6 m².

Indretning:

Øget patient- og personalesikkerhed gennem overskuelighed, rummelighed, minimering af blinde vinkler, inventar der ikke appellerer til selvskadende ad-færd samt robuste og smukke materialer. Indretningen er afprøvet som mock-up model af et bredt udsnit af personalefaggrupper.

Psykiatrisk afdeling Esbjerg

1-sengsstue med bad

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Opført ultimo 2012 – primo 2015
Region: Syddanmark
Adresseoplysninger: Psykiatrisk afdeling Esbjerg
Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N.
Kontakt: Region Syddanmark, Bygningsafdelingen, Damhaven 12, 7100 Vejle, projektleder Inger Kafton, Inger.Kafton@regionsyddanmark.dk
Kilde: Totalrådgiver: Arkitema K/S. www.arkitema.dk

Illustration af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Illustration af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Illustration af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Illustration af én-sengstue med store vinduespartier på Sygehus Lillebælt, Kolding
Illustration (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 1a (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 1b (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 1c (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 1d (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 2a (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 2c (Se større billede)
Snittegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 2d (Se større billede)
Oversigtstegning af Sygehus Lillebælt, Kolding, set i fugleperspektiv
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af afdelingen med én-sengsstuer med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af én-sengstue med bad på Sygehus Lillebælt, Kolding
Plantegning (Se større billede)
1-sengsstue med bad

Tematisk beskrivelse

Tilgængelighed iht. BR 10, pladskrav til passage på minimum 90 cm rundt om sengen ved fiksering.

Akustikregulering i lofter, mulighed for musikterapi på sengestuen.

Fast integreret siddebænk, skab og skrivebord langs facadepartiet. Valget er begrundet i hensynet til sikkerhed og ønsket om rummelighed, gode oversigtsforhold og maksimalt friareal på stuen. Ingen ledninger med længde over 15 cm, ingen bøjlestænger, ingen nedhængte armaturer.

Facademøbler af lys træsort (birk), magnesitgulve i brændte farver, hvidt aku-stikloft og en kombination af hvide og farvede vægge (afdæmpede farver).

Sengestue med regulær form uden blinde vinkler. God oversigt fra indgangs-dør over stue og baderum. Udadgående dør til stuen forhindrer barrikadering indefra og skydedør til bad/toilet skaber mere frirum. Fast siddebænk, skab og skrivebord. Installationer indarbejdes så vidt muligt med skjulte rørføringer.

Høj grad af dagslystilgang, mulighed for afskærmning fra indkig. Materialer og farver valgt med henblik på at skabe enkelhed og ro.

Mulighed for rengøring af hulrummet til skydedøren gennem en lem i indbyg-ningsvæggen ved gulvet.

Lavenergiklasse 2015. Reduktion af solvarme via tilbagetrukket vinduesparti (facademøbler).

Alle nye sengestuer er enten øst- eller vestvendte, har store vinduesarealer og udsigt til grønne områder. Der er mulighed for (sol)afskærmning indefra.

Behov for robusthed i byggeriet og derfor er valgt letbeton indervægge. Høj grad af præfabrikerede materialer, herunder baderum, for at forkorte byggetiden.