Gå til indhold

Operationsstue 2

Det Nye Universitetshospital Aarhus, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det viser en OP-stue, der er udviklet i samarbejde mellem medarbejdere og rådgivere og afprøvet i model 1:1.

Overordnet beskrivelse: 

OP-stuerne har en standardstørrelse på 60 m². Imellem operationsstuerne er placeret udpakningsrum med en størrelse, der muliggør udpakning til to operationer samtidig.

Indretning:

Operationsstuerne er indrettet ensartet, hvilket giver en stor grad af genkendelighed i forhold til indretning, placering af leje og søjler m.m. Der er indrettet gennemstiksskabe til procedurevogne ind til operationsstuerne. Èn operationsstue på hver operationsgang er indrettet med loftlift til store tunge patienter.

Det Nye Universitetshospital Aarhus

Operationsstue 2

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Under opførelse , Projekteret, opføres 2012-2019
Region: Midtjylland
Adresseoplysninger: Det Nye Universitetshospital i Århus
Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N.
Kontakt: Projektafdelingen DNU, dnu@dnu.rm.dk
Kilde: Rådgivergruppen DNU I/S. mrmo@rg-dnu.dk

Illustration af operationsstue på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, illustreret ved en læge og tre sygeplejersker omkring et operationsbord
Illustration (Se større billede)
Oversigtstegning af operationsafdeling på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af operationsstue på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Plantegning (Se større billede)
Operationsstue 2

Tematisk beskrivelse

Dør fra gangareal er en to-fløjet dør med automatisk døråbner.

Ingen særlige tiltag.

Rummet er indrettet med hængesøjler, oplamper, operationsleje m.m.

Ingen særlige tiltag.

Operationsstuerne er indrettet ensartet. Herved opnås en høj grad af genkendelighed i forhold til indretning, hvilket er medvirkende til at øge patient- og personalesikkerhed. Døre skal kunne aflåses under operation. Skridsikker gulvbelægning.

Mulighed for lokal styring af temperatur. VAV luftskifte 8/timen.

Rene og let vaskbare overflader.

Er omfattet af den samlede bæredygtighedsstrategi for Region Midtjylland - Lokal Agenda 21 Strategi- og handlingsplan 2012-2015 Handlingsplanen kan findes på www.byggeri.rm.dk.

Dagslys med mulighed for solafskærmning, mørkelægning og afskærmning mod indblik.

Bygningerne er udført med insitu støbte etagedæk, der giver stor frihedsgrad til indretning af etagerne og i forbindelse med efterfølgende ombygninger. Afskærmning mod røntgenstråling. Loftmonteret udstyr som: søjler. Op lamper og billedskærme. Halvledende gulv