Gå til indhold

Operationsstue 1

Sygehus Lillebælt, Kolding, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet viser en indretning med en OP-stue uden eget tilhørende forberedelsesrum (præ-OP). I stedet har de 5 OP-stuer én fælles præ-OP og en fælles opvågning, så personalet bedre kan overvåge patienterne og optimere anæstesiprocessen. Konceptet er en addition til de eksisterende OP-stuer, der alle har egne præ-OP. Dermed er det muligt at tilpasse operationen til den rumsammensætning, der er bedst egnet.

Overordnet beskrivelse: 

OP-stuerne er ca 50 m² hver.

Indretning:

OP-stuerne er meget rummelige af hensyn til varationen af operationer og antallet af medarbejdere (op til 15 personer). Der er gennemstiksskabe og flowet er indrettet til case cart princip (vogne med færdigpakker af operationsudstyr).

Sygehus Lillebælt, Kolding

Operationsstue 1

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: Opførelse 2012 – 2015
Region: Syddanmark
Adresseoplysninger: Sygehus Lillebælt, Kolding
Skovvangen 2-8 6000 Kolding
Kontakt: Region Syddanmark, Projektafdelingen, Birgitte Juel Lau Eriksen, birgitte.juel.lau.eriksen@slb.regionsyddanmark.dk
Kilde: Totalrådgiver Niras A/S: www.niras.dk/; Creo Arkitekter A/S: www.creoarkitekter.dk/; SHL Architects: www.shl.dk/; Balslev: www.balslev.dk/

Afdelingstegning af operationsafdelingen på Sygehus Lillebælt, Kolding, med markering af det eksisterende og det nye område
Afdelingstegning (Se større billede)
Afdelingstegning af operationsafdelingen på Sygehus Lillebælt, Kolding, med markering af det eksisterende og det nye område
Afdelingstegning (Se større billede)
Snittegning af operationsstue på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt (Se større billede)
Snittegning af operationsstue på Sygehus Lillebælt, Kolding
Opstalt 1 (Se større billede)
Oversigtstegning af operationsafdelingen på Sygehus Lillebælt, Kolding
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af operationsstue på Sygehus Lillebælt, Kolding
Plantegning (Se større billede)
Operationsstue 1

Tematisk beskrivelse

BR 2010. Der indrettes 4 nye OPstuer på omkring 50 m², samt en bariatrisk OP-stue på 59 m². På denne stue er der planlagt en loftlift.

Akustikregulerende lofter.

Mobilt røntgen. Lofthængt udstyr. Gennemstiksskabe. Placeret i nær tilknytning til karstue, hvor der kan opereres og gennemlyses.

Sengeparkeringspladsen i ventenichen er beklædt med træfiner. Garderobeskabe samt bagbeklædning i hygiejnestation er beklædt med far-vet laminat.

Ens indrettede stuer, så personalet får samme overblik og arbejdsplads i alle stuer.

Høj grad af dagslysindtag. Individuel solafskærmningsmulighed. Grundet lav eksisterende lofthøjde er loftprofilet og loftopbygningen nøje planlagt, så der er plads til ventilationen

Der er planlagt case cards-drift i hele op-afsnittet. Gennemgang i lægevask-rummet sikrer en bedre hygiejne.

Lavenergiklasse 2015. Stort dagslysindtag, solceller på taget, optimeret ventilation.

Dagslysadgang til tre af de fem stuer. De to indeliggende stuer fungerer mest optimalt uden dagslys grundet funktionen som skopi-stue. Oplukkelige lemme.

Facaden er præfabrikerede elementer, giver kortere byggeperiode frem for udført på stedet. Væggene er overvejende lette. En af OP-stuerne har et størrelse, der gør det muligt at håndtere bariatriske patienter op til 175 kg.