Gå til indhold

FAM OUH

Nyt Universitetshospital i Odense, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er en optimering af driften i et traumecenter med 4 direkte forbundne OP-stuer og tilhørende kontrolrum placeret i åben sluseforbindelse til stuerne for optimal kommunikation under røntgenoptagelser. OP-stuerne er endvidere tæt forbundet med billeddiagnostik.

Overordnet beskrivelse: 

Nybygget OP-stue på 48 m² og kontrolrum per to OP-stuer på 11 m². Anvendes til alle type behandlinger af svært tilskadekomne patienter.

Indretning:

Der er lagt vægt på stor rummelighed og plads omkring lejet, hvorfor størstedelen af det medicinske udstyr er placeret i skabe langs væggene. Den åbne sluseforbindelse er indrettet med forskudte vægge, der giver mulighed for direkte verbal kontakt mellem OP-stue og kontrolrum samtidig med, at der ydes beskyttelse for røntgenstråler. Denne prioritet medfører, at temperaturen ikke kan reguleres særskilt i kontrolrummet. Behandlinger der kræver høje rumtemperaturer (fx brandsår) får dermed en negativ effekt på temperaturen i kontrolrummet.

Nyt Universitetshospital i Odense

FAM OUH

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: Opført , Ibrugtaget januar 2012.
Region: Syddanmark
Adresseoplysninger: Nyt Universitetshospital i Odense
Fælles akutmodtagelse Kløvervænget 25 5000 Odense C.
Kontakt: Inger.Kafton@regionsyddanmark.dk
Kilde: Totalrådgiver: Arkitektfirmaet TKT A/S, www.tkt.dk

Luftfoto af Det Nye Universitetshospital i Odense
FAM OUH (Se større billede)
Operationsstue på Det Nye Universitetshospital i Odense
Illustration (Se større billede)
Operationsstue på Det Nye Universitetshospital i Odense
Illustration (Se større billede)
Illustration af speciallavet depotskab
Opstalt af specialdepot (Se større billede)
Luftfoto af Det Nye Universitetshospital i Odense, taget fra Google Maps
Oversigtstegning (Se større billede)
Luftfoto af Den Fælles Akutmodtagelse på Det Nye Universitetshospital i Odense
Byggeri (Se større billede)
Den Fælles Akutmodtagelse på Det Nye Universitetshospital i Odense
Byggeri (Se større billede)
Oversigtstegning af Den Fælles Akutmodtagelse på Det Nye Universitetshospital i Odense
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af operationsstue på Det Nye Universitetshospital i Odense
Plantegning (Se større billede)
FAM OUH

Tematisk beskrivelse

Ekstra plads i forbindelse med anvendelsen til traumeofre (op til 10-12 personaler ad gangen).

Akustikregulering i lofter.

Fast monteret skabsvæg med udstyr, der kan rulles frem efter behov. Skabe-ne hænger på væggen i 30 cm’s højde og er lukkede mod loftet. Mobilt anæstesitårn, fladskærme til fremvisning af røntgenbilleder mv. Skærme med patientinfo hænger på to søjler tilgængelig for personale og patient. Stort afløb i gulv under lejet.

Fliser på vægge (gulv til loft), skridsikker vinyl på gulve, metalkassetter som loftsbeklædning.

Bly i vægge til sikring mod røntgenstråling. Stråletætning er etableret midt i skillevæggen for at bevare en fleksibel indretning af rummene.

I henhold til gældende standarder og regler.

Overholder hygiejnestandarder. Fliser på væggene, så få vandrette flader som muligt. Glasplade monteret på loftsarmaturer.

Der er ikke foretaget specielle tiltag. FAM er opført som lavenergiklasse 2015-byggeri.

Ikke relevant i forhold til rummets funktion.

Facader opbygget med blændet vinduesparti, der kan benyttes, såfremt anvendelsen ændres.