Gå til indhold

COP - Ny central operationsafdeling

Roskilde Sygehus, somatik

Valg af eksempel:

OP-stuen er udvalgt på baggrund af gode erfaringer efter ibrugtagning og meget positive tilbagemeldinger fra brugerne. Projektet er planlagt og gennemført i en meget tæt dialog med afdelingens brugere, ud fra opstillede krav til fremtidig kapacitet i afdelingen.

Overordnet beskrivelse: 

Renoveringen omfatter 10 operationsstuer, hvoraf 5 er udstyret med højteknologi og intelligent belysning. Der blev tilført i alt 4 nye stuer på hver ca. 60 m². Den komplicerede udbygning på 1. sal har muliggjort en samlet placering af alle 10 OP-stuer. Det har samtidig minimeret ganglinjerne for personalet, optimeret de hygiejniske forhold og forbedret logistikken og driften i afdelingen.

Indretning:

Den eksisterende OP-gang blev ombygget til at rumme 10 nye højteknologiske stuer. To stuer honorerede arealkravet, mens de resterende 4 ikke blev udvidet. Der blev tilføjet bygningen en bred karnap i hele facadens længde, hvorved der kunne foretages etablering af 4 nye OP stuer. Samtidig blev forsyning af utensilier ændret til T-dock (case-card,) hvorved stuernes arealer blev optimeret (mindre depotplads og mere plads til klinikrum).

Roskilde Sygehus

COP - Ny central operationsafdeling

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: Opført , Ibrugtaget 2009
Region: Sjælland
Adresseoplysninger: Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde. 
Kontakt: Region Sjælland, driftschef Johnny Petersen, jlpe@regionsjaelland.dk
Kilde: Aarhus Arkitekterne A/S – www.aa.a.dk

Ny Central Operationsafdeling set ude fra
Illustration (Se større billede)
Operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Illustration (Se større billede)
Operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Illustration (Se større billede)
Snittegning af operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Opstalt A (Se større billede)
Snittegning af operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Opstalt B (Se større billede)
Snittegning af operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Opstalt C (Se større billede)
Snittegning af operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Opstalt D (Se større billede)
Luftfoto af Ny Central Operationsafdeling
Oversigtskort (Se større billede)
Oversigtsplan af operationsstue på Ny Central Operationsafdeling
Oversigtstegning (Se større billede)
COP - Ny central operationsafdeling

Tematisk beskrivelse

Døren til stuen er en bred 15 m dobbelt dør der er forsynet med automatisk fodtryk der dels kan åbne begge dørplader for sengepassage og dels enkelt døren for personale. Gods ind-og udtransport sker gennem skabene. Stuen er indrettet så den opfylder gældende arbejdsmiljøkrav. På tagetage udføres installationsgang- samt inddækning.

Lofterne er over operationsfeltet plane glatte alukassetter der er fuget med klar silikone mens der langs væggene er opsat en frise med lyddæmpende perforerede alukassetter med hvid filt.

Der er kameradækning af rummet og kameraerne er monteret på lamperne.

Stuen er holdt i hvidt med lyst gulv. Vægge med vaskbar malerbehandling glans 50. Gulve er vinyl (let skridsikker).

Stuerne er standardiserede i indretningen for at undgå utilsigtede hændelser. Gulvbelægningen er skridsikker vinyl incl. hulkehl, Forbo Safe step R11. Udstyr er monteret på hængesøjler, herved undgås ledninger etc. på gulv.

Ingen særlige tiltag.

Alle overflader er rengøringsvenlige. Luftskiftet og trykforhold følger DDKM og rengøringsstandarderne.

Ingen særlige tiltag.

Der er adgang til dagslys og vinduerne vender i mod et indre atrium, vinduerne er skærmet mod indkig med film på ydersiden. Stuerne kan mørklægges og der er installeret Croma Vias lysstyring.

Ingen særlige tiltag.