Gå til indhold

Intensivstue uden bad

Sygehus Lillebælt Kolding, somatik

Valg af eksempel:

Behandlingen på sengestuen understøttes af en programmerbar ergonomisk belysning i hele afdelingen. Farven på belysningen kan ændres efter behov, hvilket gør det muligt, at skabe en døgnrytmebelysning, hvis primære funktion er at nedbringe forekomsten af delir blandt patienterne. Endvidere anvendes belysningen til at skabe mange forskellige stemninger på stuerne, og som funktionsbelysning, fx blåt lys i forbindelse med injektioner og et svagt, rødt lys som vågebelysning.

Overordnet beskrivelse: 

Sengepladserne er fordelt på seks enestuer af 26 m² og to to-sengsstuer af 50 m². Det beskrevne eksempel viser en en-sengsstue.

 

Sygehus Lillebælt Kolding

Intensivstue uden bad

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: 
Opført , Ibrugtaget september 2010.
Region: 
Syddanmark
Adresseoplysninger:
Sygehus Lillebælt, Kolding
Skovvangen 2-8 6000 Kolding
Kontakt:
 Birgitte Juel Eriksen, Birgitte.juel.lau.eriksen@slb.regionsyddanmark.dk eller Thomas Bryld, Thomas.Bryld@mt.regionsyddanmark.dk
Kilde: 
Medicoteknik, Region Syddanmark, Thomas Bryld; Rune Lighting, mobil 22 77 53 93, www.runelighting.dk


Afdelingstegning af intensivafdelingen på Kolding Sygehus
Afdelingstegning (Se større billede)
Illustration af personalekontor
Illustration (Se større billede)
Registreringsmaskine
Illustration (Se større billede)
Illustration af intensivstue
Illustration (Se større billede)
Illustration af intensivstue
Illustration (Se større billede)
Illustration af intensivstue
Illustration (Se større billede)
Illustration af intensivstue
Illustration (Se større billede)
Illustration af intensivstue
Illustration (Se større billede)
Snittegning af intensivstue på Kolding Sygehus
Opstalt A (Se større billede)
Snittegning af intensivstue på Kolding Sygehus
Opstalt B (Se større billede)
Luftfoto af Kolding Sygehus
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af intensivstue på Kolding Sygehus
Plantegning (Se større billede)
Intensivstue uden bad

Tematisk beskrivelse

BR 2008. Arbejdscirkel på 2m i diameter på en-sengsstuer.

Akustikregulerende lofter.

Væghængte uplight-armaturer, der udelukkende lyser opad.

Farven i rummet kan varieres efter ønsker og behov ved hjælp af det farvede lys. Alle vægge bør derfor være hvide. Gulvet er valgt i en neutral, grå farve.

Gode oversigtsmuligheder for personale. Etableret natbelysningsprogram sikrer, at personalet kan observere og behandle patienten, mens denne sover grundet farvet lys, som ikke forstyrrer patientens søvn.

Dagslysindtag. Individuel belysningsmulighed. Velovervejet lofttype.

En-sengsstue. Optimal belysning over hygiejnestation.

Optimering af belysning i forhold til pleje- og arbejdsmiljø.

Udsigt til lysgård eller omkringliggende landskab.

Dette er et indretningsprojekt i eksisterende byggeri – derfor ingen ændringer på konstruktionerne. Konstruktionen er søjle pladesystem.