Gå til indhold

Intensivstue

Det Nye Universitetshospital i Aarhus, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det viser en kommende intensiv stue afprøvet af medarbejdere og rådgivere i model 1:1. Rummet er et af de nyeste eksempler på en projekteret intensivstue i Region Midtjylland.

Overordnet beskrivelse: 

Intensivstuer er placeret i grupper på fire, hvoraf tre er på 25 m² og et er på 28 m² med plads til en stor tung patient. De fire stuer er placeret i tilknytning til et koordineringsrum på 16 m², hvorfra alle fire intensivstuer kan overvåges.

Indretning:

Stuen skal kunne rumme intensivbehandling, omfattende monitorering og behandling. Pårørende kan opholde sig på sengestuerne, men kan ikke overnatte hos patienten. Der etableres pårørenderum i hvert afsnit. Der er mulighed for røntgen på alle stuer. Der er dialyse på alle stuer. I spidsbelastning vil antallet af personaler være op til 5-6 personer.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Intensivstue

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Under opførelse , Projekteret, opføres 2012-2019.
Region: Midtjylland
Adresseoplysninger: Det Nye Universitetshospital i Århus
Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N.
Kontakt: Projektafdelingen DNU. dnu@dnu.rm.dk
Kilde: Rådgivergruppen DNU I/S. mrmo@rg-dnu.dk

Intensivstue

Tematisk beskrivelse

Rummet er tilpasset kørestolsbruger med hensyn til niveaufri adgang, vende-areal , dørbredder m.m. Sengeadgang.

Akustikregulerende lofter.

Sengestuerne er indrettet med en arbejdsstation til personalet. Hængesøjler.

Hvide farver på vægge og loft, da kraftige farver kan påvirke patientens ansigtsfarve.

Der er rumdækkende loftlift på samtlige stuer. Der er vinduer mellem stuerne, så personalet kan tilkalde assistance i akutte situationer. Stuerne er indrettet ensartet, hvilket sikrer genkendelighed for personalet og dermed øger patientsikkerheden og minimerer fejl.

Mulighed for lokal styring af temperatur (VAV Luftskifte 10/timen).

Håndvask på stuen.

Er omfattet af den samlede bæredygtighedsstrategi for Region Midtjylland - Lokal Agenda 21 Strategi- og handlingsplan 2012-2015. Handlingsplanen kan findes på www.byggeri.rm.dk.

Udsigt til grønne områder. Vinduer skal kunne afskærmes. Der etableres ergonomisk belysning, hvilket sikrer optimale arbejdsforhold ved forskellige behov.

Huset er konstruktivt opbygget med et søjle/plade system, der muliggør flytning af lette skillevægge uden indgriben i den bærende konstruktion.