Gå til indhold

Intensivstue

Sygehus Thy-Mors, somatik

Valg af eksempel:

Dette eksempel er valgt, fordi det repræsenterer et godt bud på en lille og areal-effektiv intensivstue. Sengen kan placeres på flere måder og dermed tilgodese patientens behov for dagslys, udsyn mv. samt personalets behov i forskellige behandlings - og plejesituationer.

Overordnet beskrivelse: 

Intensivstue på 21,3 m². Der kan være beskæftiget op til syv personer i forbindelse med hjertestop blødning mv. Normalt vil der være op til tre personer beskæftiget i rummet på en gang.

Indretning:

Afsnittet er placeret direkte over akutmodtagelsens traumestuer og rummer tre 2-sengsstuer for intermediære patienter samt fire 1-sengsstuer for intensiv patienter. I forbindelse med transport til et mere specialiseret hospital er der direkte adgang til holdeplads for regionens intensivbus. Endvidere er der nærhed til OP og røntgenafdelingerne.

Sygehus Thy-Mors

Intensivstue

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Ibrugtaget medio 2013
Region: Nordjylland
Adresseoplysninger: Sygehus Thy-Mors
Højtoftevej 2 7700 Thisted
Kontakt: Region Nordjylland, Bygninger og Anlæg, Bygningsingeniør Bettina Wittengren, Mail: bettina.wittengren@rn.dk
Kilde: Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Friis og Moltke. www.friis-moltke.dk

Luftfoto af Sygehus Thy-Mors med markering af den nye intensivafdeling
Luftfoto (Se større billede)
Plantegning af intensivstue på Sygehus Thy-Mors
Opstalt væg 1 (Se større billede)
Plantegning af intensivstue på Sygehus Thy-Mors
Opstalt væg 2 (Se større billede)
Plantegning af intensivstue på Sygehus Thy-Mors
Opstalt væg 3 (Se større billede)
Oversigtstegning af intensivafdelingen på Sygehus Thy-Mors
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af sengestue på Sygehus Thy-Mors
Plantegning (Se større billede)
Sygehus Thy-Mors

Tematisk beskrivelse

Der er mulighed for at placere sengen frit i rummet og dermed tilgodese patientens og personalets forskellige behov.

Lydabsorberende lofter.

Alle stuer etableres med røntgenbeskyttelse og med installationer til mobil C-bue tilslutning. Der etableres loftsøjler med to arme.

Rummet er holdt i lyse neutrale farver, der er udarbejdet en farveplan for bygningen over temaet forår og efterår (det vil sige klare forårs og efterårs farver). Det er primært ophold/vente områder og gange og lign. arealer der fremstår med farver.

Sengestuen overvåges fra overvågningspladsen på den anden side af gan-gen.

Vinduer er trukket tilbage i facaden med en stor lysning og mindsker varme-indfaldet. Sengestuerne er orienterede mod enten øst eller vest, der er valgt glas til sengestuer med en g-værdi på 0,63 og med indbyggede persienner.

Der er indbyggede persienner i vinduespartierne, ellers ingen særlige tiltag.

Kompakt bygningsform, velisoleret klimaskærm. Korte afstande /nærhed til understøttende funktioner. Let at ombygge i forbindelse ændret brug mv.

Intensivstuen har et stort vestvendt vindue med udsigt over byen.

Bygningen er udført med et søjle-pladesystem med ikke bærende skillevægge og stor etagehøjde. Den forholdsvis store etagehøjde giver optimal installationsfrihed.