Gå til indhold

Ombygning af toilet/bad i sengeafsnit for kardiologisk afdeling

Herlev Hospital, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt for at illustrere optimeringen af funktionen inden for givne rammer og de dermed forbundne prioriteringer: Her er prioriteret pladsforhold af hensyn til patienten og arbejdsmiljø over individuelle toilet-/baderum.

Overordnet beskrivelse:

Sengestuer på etagen er uden eget toilet-/baderum. Det er prioriteret at opti-mere plejesituationen og arbejdsmiljøet ved at etablere delt toilet-/baderum for to stuer frem for at etablere eget toilet-/baderum til de enkelte stuer. Det giver den bedste udnyttelse af de givne fysiske rammer.

Indretning:

Bruseenhed og toilet er placeret således, at plejere kan være placeret på begge sider af patienten på samme tid. Dette er muligt, fordi pladsen til dette er prioriteret højere end at have et toilet-/baderum til hver stue.

Herlev Hospital

Ombygning af toilet/bad i sengeafsnit for kardiologisk afdeling

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: Opført , Gennemført i perioden 2009-2012. Projektet er taget i brug.
Region: Hovedstaden
Adresseoplysninger: Herlev Hospital, NYBYG, Arkaden, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
Kontakt: Søren Brandt, mail: soeren.brandt@regionh.dk
Kilde: Totalrådgiver: Rambøll, www.ramboll.dk; Arkitektrådgiver: arcrum, www.arcrum.dk

Indretning af badeværelse i orange, sorte og hvide farver på Nyt Hospital Herlev
Illustration (Se større billede)
Plantegning af toilet på Nyt Hospital Herlev
Opstalt A (Se større billede)
Plantegning af badeværelse på Nyt Hospital Herlev
Opstalt B (Se større billede)
Skitse af armatur til badeværelse på Nyt Hospital Herlev
Opstalt C (Se større billede)
Samlet plantegning af badeværelse på Nyt Hospital Herlev
Opstalt D (Se større billede)
Oversigtstegning af Nyt Hospital Herlev
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af Nyt Hospital Herlev
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigt over bygningerne på Nyt Hospital Herlev
Oversigtstegning (Se større billede)
Ombygning af toilet/bad i sengeafsnit for kardiologisk afdeling

Tematisk beskrivelse

Der er etableret håndvask med indstillingsmuligheder både horisontalt og vertikalt. Bruseenhed og toilet er placeret således, at plejere kan være placeret på begge sider af patienten på samme tid.

Ingen særlige tiltag.

Brusestang fungerer også som greb, hvilket har vist sig at være meget hen-sigtsmæssigt for brugen af rummet.

Farvesætningen af rummet er en fortolkning af den oprindelige farvesætning (Poul Gernes). Der er taget hensyn til at bevare de oprindelige hensigter med farvesætningen og samtidige søge at optimere driften ved at formindske antallet af forskellige farver.

Patientkaldesystemet har ikke akustisk lydgiver, men går til en modtager hos en af plejepersonalet. Det medvirker til ro på afdelingen.

Ingen særlige tiltag.

Der er anvendt klinker på hele gulvet og på væg i bruseområde. Fuger er lukket med nanobehandling, hvilket muliggør hygiejnisk rengøring af overfladerne.

Ingen særlige tiltag.

Toilet-/baderum er indeliggende eller med yderfacade uden vinduer.

Rummet er beliggende i et højhus. De eksisterende fysiske rammer binder disponeringen i væsentlig grad: En stor del af væggene er bærende.