Gå til indhold

Fleksibel ensengsstue med bad/toilet

Det Nye Universitetshospital i Aarhus, somatik

Valg af eksempel:
Eksemplet er valgt, fordi det viser en ensengsstue til patienter med særlige pladsbehov (kaldet fleksibel sengestue). Særlige pladsbehov kan skyldes meget udstyr, flere pårørende, store tunge patienter m.m. Ensengsstuen er et af de nyeste eksempler på en projekteret fleksibel sengestue i Region Midtjylland indrettet således, at der er god plads til forflytning og træning af store tunge patienter. Sengestuen er afprøvet i model 1:1.

Overordnet beskrivelse:
Ensengsstue på 24 m² med tilhørende bad/toilet på 10 m² til: - Store og tunge patienter. - Observationskrævende patienter med overvågningsbehov. - Særlige patientgrupper med behov for plads til mange pårørende. - Den fleksible sengestue indgår med to stuer i sengegrupperne bestående af 8-9 senge omkring et teamrum.

Indretning:
Sengestuen er indrettet således, at der er mulighed for at pårørende kan overnatte. Glasparti i dør til gang således, at der er mulighed for både ind- og udkig fra sengestuen. Plads til aktiviteter som pleje, undersøgelse, behandling og træning. Seng og øvrigt løst inventar kræver betydeligt mere plads end til den ”alm.” sengestue. Plads til forflytning ved hjælp af 3-5 personer incl. hjælpemidler. Gangtræning med mere end to hjælpere og IT faciliteter tilgængelig for personale og patient. Kommunikationsmuligheder (TV-radio-telefon).

Det Nye Universitetshospital i Århus

Fleksibel ensengsstue med bad/toilet

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Under opførelse , Projekteret, opføres 2012-2019.
Region: Midtjylland
Adresseoplysninger: Det Nye Universitetshospital i Århus, Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N
Kontakt: Projektafdelingen DNU, dnu@dnu.rm.dk
Kilde: Rådgivergruppen DNU I/S. mrmo@rg-dnu.dk

 

Illustration af patientstue med lyse farver
Illustration (Se større billede)
Oversigtstegning af Det Nye Universitetshospital i Aarhus - Psykiatri
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af værelser på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - Psykiatri
Plantegning (Se større billede)
Fleksibel ensengsstue med bad/toilet

Tematisk beskrivelse

Stuen er tilpasset kørestolsbrug for store tunge patienter med hensyn til ni-veaufri adgang, vendeareal, dørbredder m.m. Plads til opbevaring af eks. rollator, kørestol, div. puder til lejring, løftesejl m.m. Dør til bad/toilet placeret ved sengens hovedgærde af hensyn til gangbesværede.

Akustikregulerende lofter. Efterklangstiden bør ikke overstige 0,6sek. Luftlydsisolansen mellem sengestuer mindst 48 dB.

Sengestuen er med rumdækkende loftlift (der er ligeledes loftlift i tilhørende bad/toilet.) Der skal være plads til følgende løst inventar til store tunge patienter. Sengebord, hvilestol, bord med stole.

Hvide farver på vægge og loft, da kraftige farver kan påvirke patientens ansigtsfarve. Håndlister, greb m.m. markeres med kontrastfarver, så de er lette at identificere. Vægge, gulv og døre skal adskille sig tydeligt fra hinanden i farve, hvilket letter orienteringen for svagtseende.

Rumdækkende loftlift er et vigtigt element i forhold til både patienters og personalets sikkerhed. Patientlift for store og tunge patienter skal have en løfte kapacitet på op til 400 kg. De fleksible sengestuer er indrettet ensartet. Herved opnås en høj grad af genkendelighed i forhold til indretning, hvilket øger patient- og personalesikkerhed.

Mulighed for lokal styring af temperatur (VAV Luftskifte 4/timen).

Af hensyn til rengøring skal skarpe hjørner undgås, hvorfor overgang mellem gulv og væg skal være med hulkile. Hjørner kan med fordel afrundes. Håndvask på sengestuen.

Er omfattet af den samlede bæredygtighedsstrategi for Region Midtjylland - Lokal Agenda 21 Strategi- og handlingsplan 2012-2015. Handlingsplanen kan findes på www.byggeri.rm.dk.

Udsigt til grønne omgivelser. Dagslys udnyttes optimalt blandt andet ved ved hjælp af farvesætning.

Huset er konstruktivt opbygget med et søjle / plade system der muliggør flyt-ning af lette skillevægge uden indgriben i den bærende konstruktion. Loftkonstruktion skal kunne bære loftlift op til 400 kg.