Gå til indhold

Undersøgelses- og behandlingsrum - Standard

Det Nye Universitetshospital Aarhus, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det viser et ambulatorierum med to arbejdspladser, en der fungerer både som samtale/arbejdsplads, og en der fungerer som arbejdsplads for sygeplejerske eller anden i behandlingsteamet. Ambulatorierummet er forsynet med en skærmvæg, så pårørende/tolke kan opholde sig i rummet under undersøgelse. Rummet er et af de nyeste eksempler på et projekteret ambulatorierum i Region Midtjylland.

Overordnet beskrivelse: 

Ambulatorium på 18m² til undersøgelse, behandling og samtale. Ambulatorierummet er et behandlings- og undersøgelsesrum, der skal kunne håndtere almindelige og ikke udstyrstunge patienter.

Indretning:

Ambulatorierummet skal indrettes, så det kan rumme følgende funktioner: - Undersøgelse/behandling og samtale. - Patienter skal selv kunne forflytte sig fra båre/kørestol til leje. - Lokalet er ikke forberedt til forflytning med hjælper. - Plads til op til seks personer i rummet ad gangen, inkl. patient, tolk, pårørende, læge, sygeplejerske, studerende.

Det Nye Universitetshospital Aarhus

Undersøgelses- og behandlingsrum - Standard

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Under opførelse , Projekteret, opføres 2012-2019.
Region: Midtjylland
Adresseoplysninger: Det Nye Universitetshospital i Århus
Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N
Kontakt: Projektafdelingen DNU, dnu@dnu.rm.dk
Kilde: Rådgivergruppen DNU I/S. mrmo@rg-dnu.dk

Illustration af Standard Undersøgelses- og behandlingsrum på det Nye Universitetshospital i Aarhus, illustreret ved en mand siddende i kørestol med barn på skødet og en læge stående ved siden af
Illustration (Se større billede)
Oversigtstegning af Undersøgelses- og behandlingsambulatoriet på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Oversigtstegn (Se større billede)
Plantegning af Undersøgelses- og behandlingsrum på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Planlægning (Se større billede)
Undersøgelses- og behandlingsrum - Standard

Tematisk beskrivelse

Rummet er indrettet til kørestolsbrugere med hensyn til niveaufri adgang, vendeareal og dørbredder. Sengeadgang til ambulatoriet. Plads til op til seks personer i rummet samtidig.

Akustikregulerende lofter.

Rummet er indrettet med skærmvæg, der kan adskille patient og personale fra pårørende, tolk m.m. Rummet er indrettet med to arbejdspladser. Den ene arbejdsplads benyttes af sygeplejerske eller andet personale. Den anden arbejdsplads er et skrive-/arbejdsbord der også kan benyttes i forbindelse med samtaler. Der skal være plads til PCér på bordet.

Hvide farver på vægge og loft, da kraftige farver kan påvirke patientens ansigtsfarve. Vægge, gulv og døre skal adskille sig tydeligt fra hinanden i farve, hvilket letter orienteringen for svagtseende.

Ambulatorierummene er indrettet ensartet. Herved opnås en høj grad af genkendelighed i forhold til indretning, hvilket er medvirkende til at øge sikkerhe-den for patient og personale.

Mulighed for lokal styring af temperatur (VAV Luftskifte 6/timen)

Håndvask i ambulatorierummet.

Er omfattet af den samlede bæredygtighedsstrategi for Region Midtjylland - Lokal Agenda 21 Strategi- og handlingsplan 2012-2015. Handlingsplanen kan findes på www.byggeri.rm.dk.

Dagslys. Mulighed for mørklægning og afskærmning mod indkig.

Bygningerne er udført med insitu støbte etagedæk, der giver stor frihedsgrad til indretning af etagerne og efterfølgende ombygninger. Rummene er op-bygget af lette gipspladevægge.