Gå til indhold

Undersøgelses- og behandlingsrum

Det Nye Universitetshospital Aarhus, somatik

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt, fordi det viser et ambulatorierum, der skal kunne håndtere mere udstyrskrævende undersøgelser og store tunge patienter. Ambulatorie-rummet er forsynet med en skærmvæg, så pårørende/tolke kan opholde sig i rummet under undersøgelse. Rummet er et af de nyeste eksempler på et projekteret ambulatorierum til tunge patienter i Region Midtjylland.

Overordnet beskrivelse: 

Ambulatorium på 24m² til undersøgelse og behandling af: Store og tunge patienter. Observationskrævende patienter med overvågningsbehov. Særlige patientgrupper med behov for plads til mange pårørende. Mere udstyrskrævende undersøgelser og procedurer.

Indretning:

Der er i indretningen af ambulatorierummet plads til: - Undersøgelse/behandling og samtale (ambulante patienter ankommer gående, på båre, i kørestol eller i seng). - Patienter der ankommer i seng undersøges i sengen. - Plads til forflytning af patienter. - Mulighed for telemedicin. - Der skal være plads til seks personer i rummet ad gangen, inkl. patient, tolk, pårørende, læge, sygeplejersker, studerende.

Det Nye Universitetshospital Aarhus

Undersøgelses- og behandlingsrum

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Under opførelse , Projekteret, opføres 2012-2019
Region: Midtjylland
Adresseoplysninger: Det Nye Universitetshospital i Århus
Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N

Illustration af Undersøgelses- og behandlingsrum på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, illustreret ved en læge, der sammen med en ung patient sidder på biks, mens en sygeplejerske står ved computer og tager notater
Illustration (Se større billede)
Oversigtstegning af Undersøgelses- og behandlingsambulatoriet på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af Undersøgelses- og behandlingsrum på Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Plantegning (Se større billede)
Undersøgelses- og behandlingsrum

Tematisk beskrivelse

Rummet er tilpasset kørestolsbruger med stor kørestol. Tilpasningen gælder med hensyn til niveaufri adgang, vendeareal, dørbredder m.m. Sengeadgang til ambulatoriet (seng med stor bredde) Plads til op til seks personer i rummet samtidig. Plads til forflytning med hjælpere.

Akustikregulerende lofter.

Rummet er indrettet med skærmvæg, der kan adskille patient og personale fra pårørende, tolk m.m. Det er valgt som standard at have en ekstra arbejdsplads i ambulatorierummet til sygeplejerske eller anden i behandlingsteamet.

Hvide farver på vægge og loft, da kraftige farver kan påvirke patientens ansigtsfarve. Vægge, gulv og døre skal adskille sig tydeligt fra hinanden i farve, hvilket letter orienteringen for svagtseende.

I de store ambulatorierum er der installeret rumdækkende loftlift med en kapacitet på 350 kg.

Mulighed for lokal styring af temperatur (VAV Luftskifte 6/timen)

Håndvask i ambulatorierummet.

Er omfattet af den samlede bæredygtighedsstrategi for Region Midtjylland - Lokal Agenda 21 Strategi- og handlingsplan 2012-2015 Handlingsplanen kan findes på www.byggeri.rm.dk.

Dagslys. Mulighed for mørklægning og afskærmning mod indkig.

Bygningerne er udført med insitu støbte etagedæk, der giver stor frihedsgrad til indretning af etagerne og efterfølgende ombygninger. Rummene er opbygget af lette skillevægge, der kan flyttes uden indgriben i de bærende konstruktioner.