Gå til indhold

Eksempel på integreret åben-lukket-funktion

Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart, psykiatri

Valg af eksempel:

Eksemplet bygger videre på gode bygningsmæssige, funktionelle erfaringer fra Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart, hvor der arbejdes med et dobbelt korridorsystem. Derved kan nogle af sengestuerne skærmes, mens der fortsat er åben adgang til resten af afdelingen. Vagtrummet er placeret, så der er direkte adgang til både den skærmede og den åbne del af afsnittet. Indretningskonceptet har fungeret siden 2006 og med gode resultater for både patienter og personale. Med udbygningen af afdelingen får alle sengestuer tilmed eget bad og toilet. Konceptet er efterfølgende indført i andre psykiatriske byggerier i regionen.

Overordnet beskrivelse: 

Eksemplet beskriver den mindste enhed, der kan skærmes. Enheden består af to 1-sengsstuer med bad, et fælles opholdsrum adgang til birum i form af linneddepot, skyllerum, rengøringsdepot, køkkenniche samt tæt tilknytning til vagtrum.

Indretning:

Omfanget af funktioner gør, at det skærmede afsnit kan rumme alt fra samta-ler til ophold. Placeringen af birum minimerer afstandene for personalet og øger samtidig sikkerheden, idet personalet ikke skal forlade afsnittet for at benytte birummene. Den åben-lukkede funktion medfører, at patienten forbliver på samme afsnit under hele indlæggelsen og med samme personalemedlemmer. Dette har en positiv indvirkning på såvel patientens behandlingsforløb som på anvendelsen af personaleressourcerne i den daglige drift.

Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Integreret åben-lukket-funktion

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Opført , Opførelse 2012-13
Region: Syddanmark
Adresseoplysninger: Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart
Østre Hougvej 55 5500 Middelfart
Kontakt: Bygningsafdelingen, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, projektleder Leif.Nielsen@regionsyddanmark.dk
Kilde: Totalrådgiver: Creo Arkitekter A/S, www.creoarkitekter.dk

Illustration af åben-lukke funtkion til træningskøkkenet på Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart
Illustration (Se større billede)
Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart set udefra
Illustration (Se større billede)
Snittegning af træningskøkkenet på Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart
Opstalt (Se større billede)
Luftfoto af Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart og dens individuelle afdelinger
Oversigtstegning (Se større billede)
Oversigtstegning af træningskøkkenet på Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af træningskøkkenet på Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart
Plantegning (Se større billede)
Integreret åben-lukket-funktion

Tematisk beskrivelse

Tilgængelighed iht. BR 10.

Akustikregulering i lofter.

Generelt er anvendt løst, robust inventar for maksimal fleksibilitet i indretnin-gen af sengestuer og opholdsrum. Ingen ledninger med længde over 15 cm, ingen bøjlestænger, ingen nedhængte armaturer.

Hvide vægge og lofter, farvet linoleumsgulv, farvede glatte døre. Hvide vin-duer med indbyggede, hvide alupersienner.

Gode oversigtsforhold fra vagtstuen til opholdsrum og nedad gangen. Sikker-hedsglas klasse P6B på glas og spejle i sengestuer, opholdsrum og vagtstue.

Afskærmning for indkig via egen styring af persienner. Etablering af udendørs rygerum, hvor patienten har uhindret adgang uden ledsagelse.

Fravalg af skydedøre på grund af hygiejnemæssige udfordringer.

Lavenergiklasse 2015. Solfilter på vinduesglas, reduktion af solvarme via persi-enner og stort udhæng på huset.

Maksimalt vinduesareal og gode dagslysforhold. Udsigt til grønne gårdrum. Mulighed for solafskærmning gennem integrerede persienner mellem vinduesglassene.

Høj fleksibilitet i indretningen, så det enkelte afsnit kan tilpasses ændring af patientgrupper. Ydermure af blanke teglsten og galvaniserede stålplader. In-dervægge som let konstruktion, opbygget af træ og med gipsplader.