Gå til indhold

Region Sjælland: Innovation på vej mod fremtidens hospital

I den kommende tid vil der månedligt blive ’blogget’ direkte fra de forskellige byggeprojekter og regioner. Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Den første blog er skrevet af projektdirektør, Helle Gaub, fra Universitetssygehus Køge i Region Sjælland. Indlægget har fokus på innovation i forhold til skabelsen af de kommende sygehuse.

De danske sygehusprojekter lever med skiftende dagsordner fra omverdenen. Den ene uge fylder diskussioner om, hvorfor vi ikke skal have køkkener og patienthoteller, som vi kender det. Den næste uge fylder bekymringerne for, om vi er innovative nok og sikrer, at byggerierne kan rumme de fremtidige behov, nye arbejdsrutiner og nye måder at organisere sig på. 

Dynamikken i et byggeprojekt gør samtidigt, at vi befinder os i en tragt, hvor der hele tiden skal træffes mere og mere detaljerede valg på et ufuldstændigt grundlag af viden, alene for at byggeprocessen kan skride fremad. Hvis valgene ikke træffes i tide koster det penge. Penge vi helst vil bruge på hospitals-kvadratmeter. At balancere mellem alt dette i en kultur, som er – og skal være – optaget af at undgå usikkerhed og fejl, det er en del af den daglige virkelighed i alle kvalitetsfondsprojekter. 

Præmisserne for innovation i vores byggeprojekter er vel grundlæggende: 
  • Vi kender ikke alle fremtidens behov. 
  • Vi må acceptere, at behov og teknologier vil ændre sig undervejs. 
  • Vi må affinde os med at træffe beslutninger på ufuldstændigt grundlag. 
  • Og endelig må vi acceptere den usikkerhed og det kontroltab, som innovation giver.
På Universitetssygehus Køge er vi optaget af at sikre innovation ud fra disse præmisser. Vi har fået en enestående chance for at tænke nyt, fordi vi ikke bare skal bygge et hospital, men at vi skal skabe et universitetshospital til hele Region Sjælland. Vi er ikke historisk bundet af en bestemt model for, hvordan et universitetshospital skal fungere, men kan ny- og gentænke ud fra andres erfaringer og vores behov. Derfor insisterer vi på sammen med patienter, pårørende, medarbejdere og ledere at undres og stille spørgsmålstegn ved gældende praksis. Vi må hele tiden spørge os selv, om der er nemmere og bedre måder at nå de resultater, vi stræber efter. 

Succesrige, innovative virksomheder hviler oftest på et solidt værdigrundlag og klare mål og bruger disse til at styre innovativ tænkning mod de områder, hvor fremdriften ønskes. Vi lader regionens visioner og hospitalets strategi være styrende i udvælgelse og prioritering af vores innovationsprojekter. 

Vi arbejder blandt andet med at udvikle 'Den lærende enestue', forberedelsesrum i stedet for venterum til de ambulante områder og fleksibel indretning af operationsafsnit, så det ikke er de fysiske rammer, som bestemmer, om indgreb kan gennemføres i dagkirurgi. 
Vi har udviklet en innovationsmodel, der gennem en struktureret femtrins-proces udvikler nye ideer i afgrænsede tolv ugers forløb. Her høster vi viden om bygningsfysisk design og skaber samtidig organisatorisk læring. Vi skaber dermed også den nødvendige parathed til forandring, forbi vi kobler det at bygge med det at drive et hospital. 

Vores processer skubber til de velkendte erfaringsbaserede arbejdsrutiner og åbner for at søge ind i ny praksis. Vi søger kort sagt nye løsninger i spændingsfeltet mellem mennesker, arbejdsprocesser, teknologi og bygning.

På den måde får vi sat fart og retning på fremtidens universitetshospital.