Gå til indhold

Region Midtjylland: På vej mod DNV-Gødstrup - Vi ændrer fokus til flytteproces

I den kommende tid vil der månedligt blive ’blogget’ direkte fra de forskellige byggeprojekter og regioner. Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Denne blog er skrevet af hospitalsdirektør for Hospitalsenheden Vest, Poul Michaelsen, fra Region Midtjylland.

For DNV-Gødstrup markerede nytåret 2016/2017 et skifte. 

Knap var den sidste nytårsraket brændt ud på himlen, før håndværkerne påbegyndte demonteringen af en 800 kvm. stor svinestald på en mark ca. 8 kilometer uden for Herning! Stalden er ikke en hvilken som helst stald. Det er Innovationsstalden i Gødstrup, vi taler om.

Siden 2012 har den ombyggede stald været et levende værksted, hvor der i praktiske detaljer er arbejdet med at skabe 1:1 afprøvninger af rum og bygningsløsninger – og dermed grobund for fælles udvikling og innovation i forhold til fremtidens løsninger i DNV-Gødstrup.

Den rå og rustikke stald har over årene været et studie i samarbejde på tværs af fagligheder, men nu er det slut for Innovationsstalden. Stalden lader livet til fordel for vejen, der effektivt skal forbinde hospitalet med det nye motorvejsstykke. 28. maj 2017, hvor motorvejsstykket indvies, er blot én af milepælene på vejen mod det færdige hospital i Gødstrup.

Arbejdet med at udtænke optimale løsninger for patienter, pårørende og personale flytter nu fokus. I mange måneder har vi bl.a. arbejdet med indretningen af den optimale sengestue, den optimale logistik med meget mere i rammerne af Innovationsstalden.

Nu stiller vi skarpt på selve flytteprocessen, der for alvor sparkes i gang i løbet af 2017.

36 måneder er der helt præcist, til vi er klar til at modtage de første patienter, og inden da forestår en kæmpe opgave for alle de 3800 ansatte i Hospitalsenheden Vest. 

Der er rigtig mange processer, vi skal i gang med, og kogt ned i punktform er der 5 overskrifter, der blinker:

  • Vi skal skabe en fælles kultur på patientens præmisser
  • Vi skal arbejde med patientforløb og processer
  • Vi skal arbejde med økonomi og effektivitet
  • Vi skal se på den personalemæssige proces
  • Vi skal have styr på den helt konkrete fysiske flytteproces
At løse en så stor opgave, som flytteprocessen er, kræver ekstra ressourcer, og det er vi organisatorisk ved at få på plads. Lige nu er vi i proces med at få ansat en projektleder, der skal have det overordnede ansvar for flytteprocessen. Vi håber at have denne nøgleperson og blæksprutte på plads i løbet marts 2017.

To-do eller what to-do listen er omfattende. Vi skal have overblik over hvilke kompetencer, vi råder over, og hvor det er nødvendigt med ekstra uddannelse og træning. I det hele taget er den personalemæssige proces en kæmpe udfordring, når 3800 kolleger skal flytte arbejdssted. I den nærmeste tid skal vi sikre, at vi har de nødvendige ressourcer, så vi kan sætte "holdkortet". Det skal vi have styr på senest et år, inden vi alle flytter til Gødstrup.

At få skabt en ny fælles kultur i Gødstrup bliver ligeledes en udfordring. Vi ved godt, at når vi flytter, så vil en ny kultur opstå i Gødstrup. Den kultur skal vi præge, og planen er derfor at skitsere en række karakteristika, som vi gerne ser i det nye hospital. Det er en proces, vi løbende konkretiserer.

På området patientforløb og processer har vi en stor opgave. Personale fra funktionelt forskellige hospitalsmatrikler skal flytte sammen, og vi skal sammen i detaljen have styr på vores nye fælles processer. Et behov, der understreges af det nye hospitals nye teknologier. Løsningen af opgaverne skal findes af fagfolkene i afdelingerne, og vi arbejder i ledelsen på, hvordan vi kan støtte og sikre denne helt vitale proces. Overordnet skal vi finde nye måder at gøre tingene på. Det skal være fremtidens arbejdsprocesser, vi tager med til Gødstrup. 

I naturlig forlængelse heraf ligger der en stor opgave i forhold til træning af hospitalets personale, så alle kender og sikkert kan fungere i de nye rammer.

At vi arbejder under stramme økonomiske rammer, har vi hele tiden været bekendt med. Vi ved, at vi skal aflevere 8 pct. ved ibrugtagningen – for vores vedkommende ca. 170 mio. kr. – og det er på ingen måde nemt. Men, det er muligt, og vi er fortrøstningsfulde. 

God økonomi er der også i at sikre høj genanvendelighed. Vi har efter adskillige runders benhård prioritering høje genanvendelsesprocenter. Givet den samlede anlægsramme er det økonomisk rationelt. Men det betyder en helt særlig planlægningsmæssig og logistisk udfordring, når personale, udstyr og patienter fra flere hospitalsmatrikler skal flyttes uden på nogen måde at kompromittere patientsikkerheden. 

Alt i mens vi går i flyttemode, så "brager det løs" ude på byggepladsen i Gødstrup. Konturerne af det færdige hospital bliver mere og mere tydelige. Meget af arbejdet på 1. etape er nu rykket indendørs. Der er kort sagt fremdrift, og tidsplanen holder. Vi flytter ind i starten af 2020. Indtil da skal vi sikre fortsat fremdrift og især have stærk fokus på commisioning.Ude på selve byggepladsen opruster vi ligeledes med ansættelse af bl.a. projektleder med flere. 

Vejen mod Gødstrup følger nu 2 spor: Byggesporet med fremdriften på selve byggepladsen, og selve den omfattende flytteproces. Vi har 36 måneder – og vi glæder os. 

Fakta om DNV-Gødstrup:

Samlet budget: 3, 30 mia. kr. (i 2009 kr.) finansieret af kvalitetsfondsmidler og Region Midtjylland

Areal: 127.000 kvm. for det somatiske hospital

Areal for det psykiatriske hospital: Ca. 15.000 kvm., finansieret af Region Midtjylland med et budget på 380 mio. kr. (i 2012 kr.).

Indflytning for somatik og psykiatri: 2020