Gå til indhold

Region Hovedstaden: På vej mod en sammenhængende brugerrejse i Skandinaviens største diabetescenter

Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Denne blog er skrevet af centerdirektør Allan Flyvbjerg, arkitekt Anette Madsen og ledende bioanalytiker Evy Ottesen. Indlægget har særligt fokus på brugerrejsen.

Region Hovedstaden opfører et nyt diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital, som skal huse Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Når de godt og vel 24.000 kvadratmeter står klar til indflytning primo 2021, vil hospitalet kunne rumme 14.000 personer med diabetes til ambulant behandling og tæt ved 400 ansatte.

SDCC er et internationalt førende diabeteshospital, som er skabt i et samarbejde mellem Region Hovedstaden (RH) og Novo Nordisk Fonden (NNF) med udlodning af danmarkshistoriens største fondsbevilling på 2,9 mia. kr., og i denne bevilling indgår byggeriet af nyt moderne hospital, som netop er gået i gang. I landets øvrige regioner etableres lignende Steno-centre.

Sammenhæng i diabetesforløb

Som en brugercentreret organisation arbejder vi på SDCC på at skabe gode fysiske rammer for både ansatte og personer med diabetes og deres pårørende. Det afspejles derfor også i principperne for vores byggeri, hvor vi vil sikre et personcentreret og sammenhængende diabetesforløb. Behandlingen tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers situation, behov og ønsker, samt at et behandlingsforløb sker i et sammenhængende og naturligt flow.

Når vi bygger fremtidens diabeteshospital, sker det derfor i fællesskab med de personer, som skal bruge huset – nemlig personer med diabetes og deres pårørende samt ikke mindst vores ansatte.  Disse grupper blev allerede i 2015, da aftalen med RH og NNF blev indgået, inddraget i de indledende planlægningsfaser af byggeriet, hvor de bidrog med at definere behovene for de fysiske rammer. Mange af disse ønsker og behov, der kom frem i dette projektarbejde, er taget med ind i den endelige projektering.

Hvad kan vi lære af den nuværende brugerrejse?

Et nyt byggeri er også en anledning til at se på arbejdsgange og interne processer, når vi indkalder borgeren med diabetes til kontrol, behandler borgeren og derefter afslutter dagens besøg - det som vi kalder brugeres ’flow gennem centret’ eller ’brugerrejsen’.   Som det praktiseres i dag på vores nuværende matrikel på Niels Steensens Vej i Gentofte og på Gentofte Hospital, kommer borgere med diabetes til 3-4 årlige kontroller. Mange borgere benytter sig af vores tilbud om flere kontroller samme dag og kan f.eks. både se en diabetessygeplejerske, en klinisk diætist og få foretaget en øjenscreening i øjenklinikken ved samme besøg.

For at blive klogere på den nuværende brugerrejse, har vi udarbejdet en foranalyse med observation og interviews af ansatte og af brugere om deres oplevelse og udfordringer ved den nuværende brugerrejse. I denne foranalyse blev det klart, at vi stod med to større udfordringer som skal forbedres i det fremadrettede: mangel på overblik og for lang ventetid.

Borgeren oplevede mange skift mellem receptionen, behandling i konsultationen og en mindre reception, der koordinerer dagens besøg. For en borger kan denne arbejdsgang betyde op til 10 touch points i forbindelse med en kontrol.

På det nuværende SDCC har vi et centralt venteområde, hvor borgere opholder sig mellem behandlingerne. Når borgeren skal til flere behandlinger samme dag eller der sker forskydninger i planlægningen, når nogle borgere kommer før planlagte tid, kan det forlænge ventetiden for andre.

Disse to problemstillinger er vi nu i færd med at arbejde på i det, vi kalder den ’nye brugerrejse’ – eller ’way-finding-projekt’.

Principper for den nye brugerrejse

Den nye brugerrejse er bygget op omkring fire designprincipper: touch points, overblik og kontrol, fleksibilitet og transformation. Vi skal skabe færre, men relevante touch points for vores brugerne. Vi skal give dem overblik og kontrol over deres forløb, og vi skal skabe fleksibilitet i planlægningen for både brugere og personale. Og endelig skal vi arbejde på at fjerne eller transformere ventetid til værdifuld tid.

Den nye brugerrejse er opbygget ud fra to brugerperspektiver: den ressourcestærke bruger og brugeren, som foretrækker eller har behov for assistance af personalet. For den ressourcestærke bruger vil antallet af touch points kunne reduceres til 5.

Transformation af ventetid til værdifuld tid er der allerede taget højde for i fælles-og behandlingsområdet i det nye byggeri. Fællesområdet er opbygget af mindre torve, der danner rammen for nogle af vores centrale temaer: kost, motion og ny viden. Der indrettes bl.a. en cafe, et ’foodlab’ (undervisningskøkken), stationer, hvor man kan søge ny viden, opholdsnicher, børneområder og fra fællesområdet er der adgang til seks gårdhaver (se fotos).

Mens vi fortsætter arbejdet med at definere den nye brugerrejse i vores kommende bygning, er vi snart klar til at markere den første milepæl i det nye SDCC-byggeri, nemlig grundstensnedlæggelse. Vi er i gang med at indsamle ideer fra medarbejdere og fra vores brugere til, hvad der skal med i grundstenen, så eftertiden kan få et historisk blik på, hvad vi tænkte om livet med diabetes anno 2019.

Fakta om Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse af og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der p.t. har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes, et tal der vil stige til 14.000 i 2021.

Det samlede etageareal på det nye SDCC er fordelt på:

  • Kælder: 9.800 m2 med 239 parkeringspladser
  • Stueetage: 8.000 m2, fordelt på fællesområde (rødt), behandlerområde (gult) og forskningsområde (blåt).
  • 1. etage: 6.500 m2 med personaleområde (grønt) og forskningsområde (blåt)

Rådgivere

Bygherrerådgiver: Niras A/S

Rådgiverteam: Cowi A/S med underrådgiverne Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Mikkelsen Arkitekter A/S og Sted Aps