Gå til indhold

Region Hovedstaden: Mere end mursten

I den kommende tid vil der månedligt blive ’blogget’ direkte fra de forskellige byggeprojekter og regioner. Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Denne blog er skrevet af enhedschef for Budget og Byggestyring, Peter Hansen, fra Region Hovestaden. Indlægget har fokus på samfundsansvar i forhold til sygehusbyggerierne.

Når vi bygger nye hospitaler i Region Hovedstaden, skaber vi rammerne for fremtidens hospital. Her er meget mere på spil end funktionalitet og logistik; vi har også et samfundsansvar. Et hospitalsbyggeri er altid en del af noget større: Et nærmiljø, et naboskab, en social kontekst, en historie. Og det giver et ansvar, ikke kun når vi bygger, men lang tid før maskinerne kører ind på byggepladserne, og lang tid efter de er væk igen. Vi er selvfølgelig juridisk forpligtet til at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold. Men vores forpligtelser strækker sig meget længere end det.

Flere af nybyggerierne ligger midt i pulserende og mangfoldige bydele og bliver brugt af naboerne - både som rekreativt område og som en del af den lokale infrastruktur. Vi er en del af noget større, og det skal vi tage hensyn til, når vi bygger. For det er ikke alene patienternes hospital og personalets hospital. Det er også naboernes hospital og byens hospital.


Et nyt hospital er kort sagt meget mere end mursten; og det er vi meget bevidste om på alle vores store byggerier, allerede når vi vælger de rigtige projektvindere i arkitektkonkurrencerne. 

Patientens stemme

Byggerierne skal i lang tid være en del af nærmiljøet på godt og ondt. Vi skal derfor være gode til at inddrage og kommunikere med naboerne, patienterne, de lokale foreninger og beboerforeningerne – for at skabe ejerskab og forståelse for, hvorfor vi for en tid indtager deres nærmiljø med larmende maskiner og lastbiler. På vores barmarksbyggeri Nyt Hospital Nordsjælland har vi allerede her flere år før første spadestik oprettet Patientens Stemme - et panel af tidligere og nuværende patienter, der løbende vil blive spurgt om en række relevante og aktuelle forhold, der knytter sig til det at være på et hospital. Og ikke mindst: Hvad der er vigtigt, når det nye hospital skal planlægges og bygges.
Håndværker for en dag

Nyt Hospital Herlev er kommunens største byggeplads, og det forpligter. Byggeriet inviterede derfor 4 lokale 8. klasser til at skifte tavleundervisningen ud med livet som håndværker på en stor byggeplads for en dag. Byggeriet besøger desuden sammen med entreprenøren alle 8. klasser i kommunen for at fortælle om byggeriet og uddannelsesmulighederne i byggebranchen. Resultatet er både ejerskab og helt konkret flere henvendelser fra unge, som vil have en praktikplads på byggeriet.

Byhave i parkeringshuset

Flere af vores hospitaler ligger i et bymiljø og bruges både som rekreativt område og som lokal infrastruktur. Derfor skal vi altid tænke nye byggerier ind i en den omgivende by. Det har vi fx gjort på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Vores nyligt indviede parkeringshus har en byhave, og vi er i dialog med naboerne om at etablere en haveforening, der kan dyrke haven. Der er også planer om at lave en dyrehave, som skoler og institutioner i lokalområdet kan bruge.

Her har jeg fremhævet et par af de rigtigt mange gode eksempler på, hvordan vi i Region hovedstaden bygger mere end bare mursten. Høj faglig kvalitet i behandlingen er selvfølgelig det vigtigste parameter for succes, både i den daglige hospitalsdrift og når vi bygger nyt – men vi skal samtidig anerkende og favne vores andre forpligtelser overfor det omkringliggende samfund.