Gå til indhold

Region Hovedstaden: Klausulområdet får ny best practice i byggerierne

I den kommende tid vil der blive ’blogget’ direkte fra de forskellige byggeprojekter og regioner. Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Denne blog er skrevet af konsulent i Region Hovedstadens praktikpladsenheden, Annemaj Bengtson-Jensen.

Lærlinge på de store hospitalsbyggerier giver god mening. Regionernes uddannelsesklausuler resulterer imidlertid ikke automatisk i lærepladser. Men hvorfor egentlig ikke - og hvad kan der gøres for at skabe flere praktikpladser?
    
Krav om lærlinge i regionernes entreprisekontrakter blev født ud af et politisk ønske om, at regionerne som bygherrer løfter et stor samfundsansvar og bidrager til at sikre fremtidens håndværkere. Vejen fra politiske målsætninger og sociale klausuler til lærepladser kan imidlertid være svær. Når sociale klausuler virker bedst, hjælper man rigtig mange unge under erhvervsuddannelse til fodfæste på arbejdsmarkedet. Så hvad er det, der er så svært?
 
Frustrationer i virksomhederne
Rigtig mange virksomheder er frustrerede, når der er uoverensstemmelse mellem opgaver, de skal udføre og det antal lærlinge, regionen stiller krav om på vores byggeprojekter. 
Uddannelsesklausulernes akilleshæl er dimensionering. For hvem ved bedst hvilke entrepriseopgaver, der er lærlingetunge nok til at stille krav om elever i praktik? Det er altafgørende at finde ud af, hvordan og på hvilken baggrund, man bedst beregner, hvor mange lærlinge regionerne skal stille krav om, så uddannelsesklausulerne kan realiseres. 
 
Alle gode kræfter…
Region Hovedstaden er gået i samarbejde med Kuben Management om et projekt, der skal hjælpe til at finde de bedste løsninger på vejen fra klausul på papiret til uddannelsesaftaler mellem håndværkervirksomheder og unge i praktik på byggepladserne. Der er mange lokale erfaringer at trække på, så projektet håber på god vind og stærke samarbejder på tværs af regionerne og de enkelte byggeprojekter. Alle regioner står med regionale milliardinvesteringer i hospitalsbyggerier, og der findes uddannelsesklausuler i de fleste entreprisekontrakter. Der er grobund for et frugtbart samarbejde – også i lyset af byggebranchens prognoser om mangel på dygtige håndværkere i fremtiden. 
 
Hjælp på vej
I 2018 skal projektet være klar med en best practice på området herunder dimensionering til glæde for dem, der skal beregne praktikpladspotentialet. Standarderne skal sætte mål for, hvor mange lærlinge de enkelte fag kan rumme på regionale byggeprojekter. Region Hovedstaden glæder sig til at præsentere et nyt redskab til byggebranchen, som forhåbentlig er skabt på baggrund af en række tværregionale drøftelser. Ambitionen er, at en best practice kan bidrage til bedre fokus på succesfuld implementering af uddannelsesklausuler finder størst mulig opbakning fra byggeriets parter på A såvel som B siden. 
 
Vil du vide mere? 
I september 2017 afholder Region Hovedstaden i samarbejde med byggeriets samfundsansvar og Kuben Management en 3 timers workshop, hvor regionerne, bygherrerådgivere, entreprenører og byggebranchens toneangivende på klausul- og praktikpladsområdet inviteres. Arrangørerne håber at se rigtig mange til en spændende workshop Hvor vi kommer hele vejen rundt omkring muligheder og barrierer i forbindelse med implementeringen af klausulerne; invitationerne sendes ud i sensommeren. 
Region Hovedstaden, Kuben Management og Foreningen for byggeriets samfundsansvar står bag workshoppen. 
 
Hvis du ikke kan vente til september, så kom til session om praktikpladser og uddannelsesklausuler på Byggeriets Netværksdage 30-31. august i Nyborg.