Gå til indhold

Region Hovedstaden: Et grønnere hospital i Hvidovre bidrager til reduktion af CO-2 udledningen

I den kommende tid vil der månedligt blive ’blogget’ direkte fra de forskellige byggeprojekter og regioner. Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Denne blog er skrevet af projektdirektør fra Amager og Hvidovre Hospital, Finn Bloch, fra Region Hovedstaden. Indlægget har fokus på, hvordan brugen af ESCO-aftaler kan være med til at sikre energieffektiviseringer, der i sidste ende kan komme patienterne til gode.

På Amager og Hvidovre Hospital vil vi være et af landets bedste akuthospitaler. En ambition som måske giver sig selv for et hospital med overvejende akutte patienter. 
Men vi har også andre og måske mindre oplagte ambitioner, som også kan være til gavn for vores patienter. Det gælder for eksempel energi og miljø. Vi vil nemlig hellere bruge penge på patienterne i stedet for at bruge dem på elregninger. Derfor har vi indgået en aftale om energirenovering som - inden for kort tid og uden risiko - kan spare hospitalet for mange penge samtidig med, at vi gør noget godt for miljøet. Indsatsen indgår som en del af Region Hovedstadens strategiske indsats Grøn drift og udvikling. Formålet er at reducere hospitalernes CO2-udledning og driftsomkostninger, samt skabe jobs gennem implementering af grønne løsninger. 

Aftalen er en såkaldt ESCO-aftale. Den fungerer ved, at et Energy Service Company (ESCO) – i vores tilfælde Siemens, som vandt opgaven i en konkurrence – gennemgår hospitalets bygninger og installationer og finder steder, hvor vi kan spare på energien. Herefter foretager ESCO’en forbedringer, ombygninger og moderniseringer, som de selv betaler for. De garanterer i forbindelse med arbejdet en besparelse på energiforbruget, som over en kort årrække kan dække tilbagebetalingen af de investeringer, de har foretaget. Hvis besparelsen ikke bliver så stor som forventet, dækker ESCO’en differencen. Hvis besparelsen derimod bliver større end forventet, deler ESCO’en og hospitalet gevinsten. 
Når investeringerne er tilbagebetalt, kan hospitalet bruge de sparede penge – cirka 15 millioner kroner om året i vores tilfælde – på andre og mere patientnære ting.

Projektdirektør Finn Bloch, Amager og Hvidovre Hospital

Med en sundhedsøkonomi under konstant pres og Region Hovedstadens mål om grøn omstilling og en mere bæredygtig profil, er der flere gode grunde for et hospital til at vælge en ESCO-aftale. 
Den første helt åbenlyse fordel er, at hospitalet og regionen ikke selv skal have penge op af lommen for at foretage forbedringerne, da investeringerne foretages af ESCO’en. 
Den anden helt store fordel er, at et firma som eksempelvis Siemens kan byde ind med faglige kompetencer inden for miljø- og klimateknologi, som vi ikke er i besiddelse af på hospitalet. 
Regnestykket lyder næsten for godt til at være sandt; hospitalet får nedsat sit energiforbrug til glæde for både patienter og miljø, gennem et samarbejde med et firma, som stiller økonomiske midler og specialistevner til rådighed. 

Men hvorfor overhovedet bruge så meget tid på at gøre hospitalet mere bæredygtigt? Det er der flere grunde til. Den mulige besparelse som allerede er beskrevet er én god grund. Det er ganske enkelt rettidig omhu med skatteydernes penge at få mest mulig patientbehandling og –pleje, ud af de midler vi har til rådighed. Vi skal passe på vores lokale ressourcer.

En anden grund er, at vi har en forpligtigelse som stor offentlig institution til også at passe på vores globale ressourcer. Vi er Hvidovre Kommunes største arbejdsplads og vil gerne gå forrest og være et eksempel til efterfølgelse med en ansvarlig holdning til miljø og energi. Derfor er grøn drift og udvikling også et særligt indsatsområde i hospitalets strategi; ’Det handler om liv’, hvor vi har formuleret en plan, vi kalder 5-10-15-planen. Målsætningen med planen er, at hospitalet i løbet af en 5-årig periode, får 10 procent af vores energi fra vedvarende kilder og i samme periode har reduceret det generelle energiforbrug med 15 procent. Det mål er vi med ESCO-aftalen godt på vej til at nå.