Omgivelser og infrastruktur

Ved tilrettelæggelsen af byggeriet bør der tages højde for den omkringliggende infrastruktur, herunder tilgængelighed med privat og offentlig transport, samt hensyn til de umiddelbare omgivelser og naboer

Den omkringliggende infrastruktur og tilgængeligheden med privat og offentlig transport bør medtænkes i forbindelse med tilrettelæggelsen af byggeriet, hvad enten der er tale om nybygning, udbygning eller ombygning af sygehusene. Man skal således sikre, at sygehuset er lettilgængeligt, og at der tages de nødvendige hensyn til de umiddelbare omgivelser og naboer, Forudsætningerne herfor vil selvsagt variere afhængig af geografiske forhold, om der er tale om nybyggeri eller ud- eller ombygning, placeringen af de eksisterende sygehuse man ønsker at modernisere m.v.

I den indledende planlægningsproces er der en række elementer, der skal medtænkes:

  • Placeringen i forhold til den omkringliggende infrastruktur, og omgivelser skal overvejes.
  • Det skal undersøges om byggeriet eksempelvis forudsætter ekspropriering og hvad det betyder for tidsplanen.
  • Der skal indledes et tæt samarbejde med relevante aktører, herunder i særlig grad kommunen, således at der tages de nødvendige hensyn i relation til de kommunale lokalplaner og øvrige relevante områdebestemmelser.
  • Hensynet til miljøet skal medtænkes.
  • Muligheden for udvidelser og tilbygning skal medtænkes, således at man på forhånd sikrer sig, at der er mulighed for senere tilpasninger.