Miljø og energi

Overvejelser vedrørende miljømæssige og energimæssige forhold ved byggeri eksempelvis ved valg af materialer, kan føre til økonomiske besparelser på længere sigt og betyde ressourcebesparelser for hospitalet i den daglige drift.

Materialer til byggeri og digitaliseringen af arbejdsprocesser (bl.a. ved brug af robotter), øget brug af medikoteknik og et heraf følgende stort energiforbrug betyder, at det er relevant og hensigtsmæssigt at undersøge mulighederne for at bygge bæredygtigt, og stille krav til leverandørerne vedrørende miljø- og energimæssige forhold:

Eksempler på krav til leverandørerne om miljø- og energimæssige forhold:

  • De miljø- og energimæssige forhold vedrørende indkøb (fremstilling/forarbejdning) af materialer, medikoteknik og it generelt, herunder produktion, transport og energiforbrug.
  • De miljø- og energimæssige forhold vedrørende brug af materialer, medikoteknik og it generelt, herunder konkrete energibesparende tiltag, der kan medvirke til bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer ved anvendelse. Ressourceforbruget i materialer og medikoteknik bør kontrolleres og sammenlignes med forskellige produkter, for herved at sikre at der foretages en økonomisk velovervejet beslutning ved erhvervelse.
  • De miljø- og energimæssige forhold vedrørende afskaffelse af materialer, medikoteknik og it generelt, herunder transport og miljøvenlig destruktion. Ved erhvervelse af materialer og medikoteknik bør omkostningerne ved afskaffelse også medregnes. I omkostningerne ved afskaffelse skal der også tages hensyn til nyerhvervelse

Generelle overvejelser i forhold til bæredygtigt byggeri
Det er væsentligt ved valg af byggematerialer og valg af medikoteknisk udstyr, at der tænkes langsigtet og under hensyn til totaløkonomien. Det er således nødvendigt, at overveje de totale omkostninger ved erhvervelse - selvom indkøbsprisen er billig kan ressourceforbruget i materialer og medikoteknik betyde, at erhvervelsen på længere sigt har større omkostninger end valget af et dyrere indkøb.

Det er ligeledes væsentligt ved indkøb af materialer og medikoteknik at overveje holdbarhed og afskaffelsespris. Afskaffelsesprisen indeholder to aspekter; selve afskaffelsen og generhvervelsen til eksisterende rammer. Grundlæggende handler det om, at anskaffet udstyr bør være udskifteligt med andet tilsvarende udstyr. I forbindelse med software benyttes termen interoperabilitet.

DGNB

På flere af regionernes hospitalsbyggerier bliver der bygget gennemgående bæredygtigt. For at kunne sikre, at byggerierne er bæredygtige bliver den internationale DGNB-certificering anvendt. Foreningen Green Building Council Denmark (DK-GBC), der administrerer DGNB-ordningen, har med støtte fra de fem danske regioner, specialudviklet en pilotmanual specifikt til de nye sygehusbyggerier.

DGNB certificeringen har det mest helhedsorienterede bæredygtighedssyn, idet totaløkonomien vægtes ligeså højt som sociale og miljømæssige faktorer. Sociale hensyn kan være ting som luftkvalitet, akustik, brugerindflydelse, udearealer, arkitektur og kunst. Med miljømæssige faktorer vurderes blandt andet materialernes påvirkning af nærmiljøet, vandforbrug, energiforbrug og genanvendelsesmuligheder ved byggeriet. I relation til de økonomiske forhold, så tages der også højde for bygge- og driftsomkostninger samt fleksibiliteten for tredje parts brugere m.m. Bæredygtigheden af byggeriet bedømmes derved ud fra en samlet vurdering af de ovennævnte faktorer samt andre yderligere faktorer. Derudover er DGNB-certificeringen innovationsfremmende, idet byggerierne vurderes på performance fremfor specifikke løsninger.

Slagelse Sygehus’ afdelinger til fødsler, børn og medicinske patienter modtog som det første sygehusbyggeri i Danmark bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld i februar 2018.

Læs mere: