Teknik og miljø

Ved tilrettelæggelse af sygehusbyggerierne skal energi- og miljømæssige aspekter indgå i overvejelserne, herunder også i forhold til effektivisering af den efterfølgende sygehusdrift. Et andet vigtigt aspekt for driften er stabilitet i forsyningsvirksomheden.

Læs mere om teknik og miljø nedenfor.