Inddragelse af patienter og pårørende

Patienter og pårørende bør inddrages tidligt og løbende, så deres viden, forslag og ideer kan anvendes aktivt i processen.

Udvikling via brugerdreven innovation
Man kan anskue patienter, pårørende og medarbejdere som potentielle udviklings- og forbedringsressourcer. For at gøre sig brugernes perspektiv, behov og anskuelser klart kan der iværksættes eksempelvis observationer, interview, fokusgrupper, patientdagbøger etc. Ved at få indblik i brugernes perspektiv, kan potentielle problematikker foregribes og nye ideer skabes.

Der er mange metoder og megen forskning at lade sig inspirere af. En af tilgangene er brugerdreven innovation fra det private erhvervsliv. I denne tilgang indtager brugerne mere rollen som partnere end som aftagere af et produkt eller en service. Formålet er, at lade planlægningen af sygehuset nyde godt af de input og ideer, brugerne har til forbedringer af processer og behandlinger.

Borgerhøringer
Før et storstilet projekt som planlægningen af et nyt sygehusbyggeri bør regionen høre og inddrage borgerne, eksempelvis via en offentlig høring. Planloven forudsætter en formel borgerinddragelse i forbindelse med såvel regional planlægning som med kommune- og lokalplanlægningen.

Der opereres med to slags borgerinddragelse:

  • En debat om mål og indhold i planlægningens første faser, den såkaldte ”indkaldelse af ideer og forslag”
  • En hørings- og debatfase om det egentlige forslag. Reglerne for borgerinddragelse fremgår i beskrivelsen af de enkelte plantyper.

Herudover kan borgerne høres ved detailplanlægningen og udførelsen af sygehusbyggeri. Det er generelt vigtigt i begyndelsen af processen at fastlægge en borgerinddragelsesstrategi og sikre at rammerne for inddragelsen er klar. Det er afgørende, at borgerne får reelle muligheder for at deltage, hvorfor det er væsentligt at borgerinddragelsen annonceres bredt.

Læs mere: