Patienten i centrum

De nye sygehusbyggerier skal skabe rammer for bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Faktorer som placering af kliniske funktioner og støttefunktioner kan understøtte sammenhængende patientforløb med færrest mulige flytninger, minimering af unødig transport- og ventetid m.v. De nye fysiske rammer giver også mulighed for at øge patientsikkerheden. Patienter og pårørende skal inddrages tidligt og løbende i byggeprocessen, så deres viden og idéer kan bruges aktivt.

 

Foto: Lene Pedersen, Kommunikation, Aalborg Universitetshospital.

Patienten i centrum

Inddragelse af patienter og pårørende

Patienter og pårørende bør inddrages tidligt og løbende, så deres viden, forslag og ideer kan anvendes aktivt i processen.

Patienten i centrum

Patientsikkerhed og hygiejne

Hygiejne er en væsentlig del af arbejdet med patientsikkerhed, da spredning af smitte udgør en risiko for patienternes helbred, forlængelse af indlæggelse og er en risiko for personalet.