IT og logistik

Indretningen af de nye sygehuse skal understøtte effektive arbejdsgange og sammenhængende patientforløb. Det teknologiske potentiale skal udnyttes ved bl.a. at anvende forskellige former for automatisering, der kan lette en række arbejdsprocesser. Brug af IT, automatisering og optimering af logistikken kan ændre arbejdsgange og kommunikationsformer, så der frigives ressourcer til behandling og pleje.

De danske sygehuse arbejder kontinuerligt med forbedring af arbejdsgange og organisering, og det er naturligvis også et væsentligt tema i forbindelse med byggerierne.

Ændrede arbejdsgange og organiseringer kan bidrage til:

  • at der sikres en sammenhæng i patientbehandling
  • at det er muligt at lave opgaveglidninger mellem personalegrupper, hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt
  • at der etableres fleksible vagtskift og maksimal udnyttelse af den samlede kapacitetat der arbejdes mere på tværs af kliniske specialer og sikres en optimal og fleksibel udnyttelse af undersøgelsesrum, apparaturer og operationsstuer
  • at der sikres en optimering af driften.
IT og logistik

Digitalisering af arbejdsgange

Formålet med digitaliseringen er overordnet, at patienter og pårørende oplever et åbent og gennemsigtigt sygehus og sundhedsvæsen med fokus på sammenhæng og faglig kvalitet.

IT og logistik

Logistik - Minimering af afstande og transporttid

Logistikken skal sikre, at udstyr er på rette sted, på rette tid. Dette stiller krav til planlægning af logistik, lager, transportsystemer, organisering af service og datahåndtering.