Plads til uddannelse og forskning

Der foregår mange aktiviteter på et sygehus, som ikke direkte er relateret til patientbehandlingen, som eksempelvis forskning og undervisning

Forskning
Forskning er en forudsætning for at sikre patienterne en bedre diagnostik samt en mere skånsom og effektiv behandling. Det er også vigtigt at sætte fokus på, at der bliver kortere fra de banebrydende forskningsresultater til inkorporeringen i den praktiske hverdag på hospitalsafdelingen, så forskningen kan anvendes.

Ved nybyggeri eller restaurering er det essentielt at tænke i, hvordan man skaber et aktivt og inspirerende forskningsmiljø med centrale ressourcepersoner og moderne faciliteter, der tiltrækker højtkvalificerede forskere fra både ind- og udland. Herudover kan man tænke i, hvordan sygehuset kan facilitere den daglige forskning, hvilket eksempelvis kunne være fundraising, projektlokaler, teknologi, medicinsk bibliotek, forskerboliger til udenlandske forskere etc.

Arkitektur og indretning
Arkitekturen kan understøtte de forskningsmæssige kompetencer fra en bred vifte af afdelinger og faggrupper, så forskerpersonalet har mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder og dele de seneste erfaringer og forskningsresultater med hinanden.

Indretningen af arealerne bør understøtte den sundhedsvidenskabelige forskning, undervisningen af studerende og yngre læger, sygeplejersker og andre faggrupper, samt samarbejdet med erhvervsvirksomheder, internationale samarbejder m.v.

Udover den kliniske forskning, kan man tænke andre former for forskning ind i arkitekturen, herunder eksempelvis logistik- og robotforskning, musikterapiforskning etc.

Uddannelse
Placeringen af sygehusets undervisnings- og forskningsfaciliteter bør indtænkes i indretningen. Det bør i den forbindelse overvejes, hvor undervisningen bør foregå. Nogle faciliteter kan placeres centralt, mens det i andre henseender vil være fordelagtigt, hvis undervisningen sker i relation til operationsafsnittene.

Undervisningsfaciliteterne kan bl.a. omfatte:

  • Auditorier 
  • Undervisningslokaler med IT
  • Færdighedslaboratorium – hvor studerende og færdiguddannede læger kan træne kliniske færdigheder på hinanden og på træningsmodeller (fantomer), før de skal udøves på patienterne.
  • Ph.d.- lokaler
  • Medicinsk bibliotek

Øvrige funktioner der kan indtænkes som en del af dimensioneringen kan eksempelvis være vagtrum, hvilerum, kapel m.v.

 

Læs mere: 

Forskning på Aalborg Universitetshospital