Patienthoteller, børneinstitutioner og andre servicefunktioner

Ved sygehusbyggeri kan det med fordel overvejes, hvilke services man vil stille til rådighed for personale, pårørende og patienter. Det kan spænde lige fra patienthotel til børneinstitution

Patienthotel
Et patienthotel, der er placeret tæt på sygehuset, kan være et attraktivt alternativ for selvhjulpne patienter, der har behov for hospitalsindlæggelse i forbindelse med undersøgelse, behandling eller genoptræning. På hotellet kan den selvhjulpne patient opleve en større grad af ro, frihed og selvbestemmelse, hvor patienten har mulighed for at bo sammen med sine pårørende under forløbet.

De fleste største sygehuse i Danmark har allerede erfaringer med patienthoteller, som f.eks. Patienthotellet ved OUH. Komfortable værelser i lyse og hyggelige omgivelser er med til at sikre, at patienten både kan være privat og tilbringe tid sammen med andre i hotellets fælles opholdsstuer og restaurant.

Børneinstitutioner
I arkitekturen kan indtænkes muligheden for at etablere et børnehus, hvor de ansattes børn kan blive passet på eller ved siden af hospitalet. Formålet kunne være, at der var mere fleksible åbningstider end traditionelle daginstitutioner, som er tilpasset de ansatte ved sygehusets arbejdstider.

Børnehuset kunne etableres som en selvejende institution i samarbejde med den pågældende kommune, som endvidere forestår det pædagogiske tilsyn. De ansatte skal betale forældrebetalingsdelen, mens bopælskommunen betaler driftsdelen.

Andre servicefunktioner på sygehuset kunne være:

  • Kantine/restaurant/café
  • Posthus
  • Fitness og velvære
  • Blomsterforretning/gaveforretning
  • Bankautomat
  • Supermarked
  • Bogbus/biblioteket

Læs mere:
Patienthotellet ved OUH (Odense Universitetshospitals hjemmeside)

BørneRiget på Rigshospitalet