Fordeling af operationsstuer, undersøgelsesrum og sengestuer

Nyt sygehusbyggeri skal understøtte sammenhængende patientforløb og effektive arbejdsgange for personalet f.eks. via hensigtsmæssig placering og indretning af operationsstuer.

Placering af operationsstuer
Ved placering af operationsstuer kræves nogle overvejelser om, hvorvidt der skal bygges centrale operationsafsnit eller decentrale stuer placeret på de enkelte specialafdelinger. Fordelene ved centrale operationsafsnit er, at der kan ske en fælles udnyttelse af lagre, vaskerum mv. og at operationsstuerne kan udnyttes fleksibelt. Til gengæld vil afsnittene muligvis komme til at ligge langt fra undersøgelsesrum og sengeafsnit, hvorved transporten bliver længere for både patienter og personale. Logistikken er derfor en vigtig forudsætning for en effektiv behandling.

Indretning af operationsstuer
Ved indretning af operationsstuer skal der tages stilling til, om de skal være hybride - dvs. at der kan foretages forskellige typer af operationer i samme rum - eller specialiserede. Den hybride operationsstue er fleksibel og kan imødekomme skiftende behov, men da nogle operationer kræver mere og mere specialiseret elektronisk udstyr kan det betyde, at det indenfor visse specialer er nødvendigt med dedikerede rum - afhængigt af volumen og teknisk udstyr.

Der skal også ved indretningen af operationsstuer tages stilling til, om operationsstuen primært skal anvendes til akutte patienter eller planlagte patienter. Ved at dedikere operationsstuer til planlagte operationer, kan disse specialiseres og der kan opnås korte udskiftningstider. I relation til de akutte patienter er det nødvendigt at have mere hybride funktioner.

Det nyeste indenfor operationsrum er åbne rum, hvor der foretages flere operationer samtidigt. Dette øger videndeling og giver større fleksibilitet. Med teknikken i dag er det muligt, at holde luften ren, så hygiejnen forbliver høj, og det godt kan lade sig gøre at have flere patienter inde i samme operationsrum.

Præoperative og postoperative funktioner
Placeringen af den præoperative enhed, dvs. forberedelse af patient til operation (primært anæstesi og evt. undersøgelsesrum) bør være i umiddelbar nærhed af modtagelsen og operationsstuen.

Den postoperative enhed, dvs. opvågning, bør tænkes sammen med operationsstuen, mens det kan være hensigtsmæssigt at flytte stationære patienter direkte til sengestuerne. Også her skal der foretages et valg mellem at have dedikerede områder til de to funktioner eller have fælles arealer.

Eksempelvis har man på St. Olavs Hospital i Norge valgt ikke at have dedikerede rum til hverken præoperation eller postoperative funktioner. Dette har betydet en arealbesparelse på 20 procent.

Tilstødende funktioner
Udover præ- og postoperative funktioner skal der være teknik-, server- og kontrolrum samt lagre. Operationer medfører mere og mere teknik, som skal placeres lige udenfor operationsstuerne. Samtidigt giver teknikken mulighed for, at personale kan følge en operation og monitorere uden at være til stede i operationsstuen. Dette kræver, at der bliver afsat arealer til teknik-, server- og kontrolrum eksempelvis ved, at teknikken placeres på en selvstændig etage.