Adgang til information og kommunikation

Indretning af sygehuset bør understøtte kommunikation både mellem personale internt og mellem personale, patienter og pårørende, blandt andet ved hjælp af it.

Adgang til information og kommunikation bliver stadig vigtigere for både personale og patienter. Det betyder, at der bliver stillet stadig højere krav til sygehusene om, at der etableres nem adgang til eksempelvis computere med adgang til Internettet.

It skal understøtte personalet i det kliniske arbejde og i koordinationen af det kliniske arbejde og bidrage til, at patienter/pårørende oplever høj faglig kvalitet og service. Desuden skal brug af tidssvarende teknologi understøtte organiseringen af arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse for læger og sygeplejersker og koordineringen af patientforløb.

Dette forudsætter også, at personalet har nem adgang til relevant sundhedsfaglig information eksempelvis via trådløst Internet, ligesom kommunikationen mellem det sundhedsfaglige personale og patienterne og de pårørende skal understøttes.

Patienter og pårørende forventer at kunne komme i kontakt med omverdenen, når de er indlagt eller på besøg samt at kunne komme i kontakt med sygehuset og afdelinger via telefon og Internet. Der vil fremover i stigende grad være en forventning om et hurtigt svar ved henvendelse pr. mail. Ved skriftlig kommunikation over mail er der en række fordele, men også ulemper. Det er et ofte beskrevet problem ved skriftlig kommunikation at nogle personer ”skriver som de taler”, men at modtageren ikke kan se kropssprog og det kan føre til dårlig kommunikation.