Indretning og dimensionering

Indretning og dimensionering af de nye sygehuse skal understøtte effektive arbejdsgange og sammenhængende patientforløb. Indretningen skal understøtte fleksibelt brug af rum/stuer, så de kan bruges til forskellige typer af behandling.

Patientsikkerhed, plads til uddannelse og forskning, servicefunktioner m.v. er også centrale elementer i indretning og dimensionering af de nye sygehuse.

 

 

 

 

1-sengsstue med rygealtan på retspsykiatrisk afdeling Middelfart

Indretning og dimensionering

Placering af kliniske funktioner og støttefunktioner

Placering af kliniske funktioner.jpg

En af de mest kritiske dele af dimensioneringen vedrører placering af de kliniske funktioner og deres støttefunktioner i forhold til hinanden

Indretning og dimensionering

Placering af akutfunktioner

Placering af akutfunktioner.jpg

Samling af funktioner på færre enheder er en overordnet forudsætning for ændringer i sygehussektoren og for sikring af en høj sundhedsfaglig kvalitet