Fleksibelt byggeri

At bygge eller ombygge sygehuse så de dækker fremtidens behov, bliver en meget stor udfordring, fordi sygehusbehandling og patienternes behov herfor ændrer sig hele tiden.

De fleste ombygninger og nybygning af sygehuse vil strække sig over de næste 10-15 år, mens der samtidigt sker forandringer i omverdenen, som vil have en indflydelse på sygehusvæsenets opgavevaretagelse.

Forandringer vil bl.a. ske som følge af ændringer i:

  • Sygdomsbilleder
  • Demografisk udvikling
  • Forventninger fra borgere og patienter
  • Social sammensætning
  • Medicinsk- og teknologisk udvikling
  • Ressourcer i form af personale og økonomi
  • Udvikling i diagnostik og behandling
  • Arbejdsgange og metoder
  • Udviklingen vil stille store krav til hospitalernes indretning, og det er nødvendigt, at arkitekturen - så vidt muligt - er fleksibel, så den løbende kan ændres i takt med de ændrede behov. Bygningerne skal kunne honorere skift i krav til funktionalitet og kunne udvides eller indskrænkes efterhånden, som udviklingen skaber behov for det.

Eksempler på sygehuse fra Norge: