Arkitektur

Fremtidssikringen af de nye sygehuse skal sikres ved at bygge så fleksibelt, at det er muligt at bygge til og om, og at ændre funktionerne i rummene, så man kan imødekomme ændringer i fremtidens behandlinger og patientbehov.

Indretningen af de nye sygehuse skal hvile på den eksisterende viden om, hvordan de fysiske rammer og elementer som lys og udsigt, farvesætning, kunst m.v. påvirker patienter, pårørende og personale