Fysisk arbejdsmiljø

Sikring af et godt arbejdsmiljø bør medtænkes tidligt i planlægningsfasen for byggeriet.

Sikring af et godt arbejdsmiljø bør medtænkes tidligt i planlægningsfasen for byggeriet. I relation hertil kan det være en fordel at inddrage relevante medarbejdere og sikkerhedsudvalget i planlægningsfasen, så man dels får identificeret specifikke problemområder, og dels sikrer, at medarbejdernes erfaringer inddrages i processen.

Man bør i den forbindelse være opmærksom på alle de faktorer (kirurgisk røg, røntgen, støj, hudbelastninger, kemi, risiko for ulykker, indeklima m.v.) der påvirker arbejdsmiljøet på et sygehus, så man understøtter et godt fysisk, psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø. Således kan der med fordel stilles præcise krav til arkitekt og ingeniør om lys, støjdæmpning, ventilation, plads, adgangsforhold, rengøringsvenlighed mv. Faktorer såsom eksempelvis efterklangstider, tidsforbrug ved rengøring og luftkvalitet, bør medtænkes allerede i projekteringsfasen.

Eksempel : Byggepolitik i Region Nordjylland
I Region Nordjylland er der udarbejdet en fast procedure for, hvordan det sikres, at arbejdsmiljøhensyn bliver medtænkt i de forskellige faser af et byggeri. Sikkerhedsorganisation og/eller sikkerhedsledere bliver taget med på råd i alle planlægningsfaser af byggeprojektet.

  • Når regionens byggeprogram for de kommende år udarbejdes
  • Når der laves dispositionsforslag til det enkelte byggeprojekt
  • Når der laves forprojekt (forud for udbud)
  • Ved en gennemgang efter et års brug

Læs mere:

Se også Arbejdsmiljøloven på www.retsinformation.dk.