Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø, der understøttes af funktionel og sikker indretning af arbejdspladser samt forbedrede arbejdsgange, skal tænkes ind tidligt i planlægningen af de nye sygehuse.

Kommunikation til personalet om forventninger, forandringer og byggeproces skal have en høj prioritet. Og personalet skal sikres medindflydelse på de forhold, som er relevante for de forskellige personalegrupper – og på de rigtige tidspunkter i byggeprocessen.

Foto: Lasse Høj Nielsen, Kommunikation, Aalborg Universitetshospital.

Arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmilø

Sikring af et godt arbejdsmiljø bør medtænkes tidligt i planlægningsfasen for byggeriet

Arbejdsmiljø

Inddragelse af personale

Kommunikation til personale om forventninger, forandringer og byggeprocessen bør have en meget høj prioritet, så der opnås mest mulig tillid, tryghed og opbakning til projektet