Regionshospitalet Randers

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
Færdigt i 2017
Projektsum
370 mio. kr. (11 PL)
Projektleder Karina Rodbjerg Jacobsen

Email.: karjacob@rm.dk

Regionshospitalet i Randers er udvalgt som et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler. Med anlægsprojektet skabes et fremtidssikret akuthospital, der i bygninger og organisering fokuserer på høj faglig kvalitet, gennemtænkte patientforløb, logistik og en optimal udnyttelse af personaleressourcer. Byggeriet blev opført i to faser, hvor af sidste blev taget i brug i oktober 2016.

Den nye akutbygning rummer tre etager: To med akutmodtagelse, beliggende sammen med skadestue og lægevagt, samt en med auditorie og undervisningslokaler. Byggeriet af den nye akutmodtagelse er afsluttet.

 

Regionshospitalet Randers

Rådgivere

Totalrådgiver fase 2: Rambøll, TKT Arkitekterne og Ravn Arkitektur

Regionshospitalet Randers - billede 1.jpg
Akutbygningen set skråt ovenfra. Bygningen er forberedt til en ekstra etage i højden. (Se større billede)
Regionshospitalet Randers - billede 2.jpg
Indgangen til akutbygningen. Da hospitalet ligger på en skråning ligger halvdelen af det nederste plan under jordhøjde. (Se større billede)
Regionshospitalet Randers - billede 3.jpg
Det fælles venteværelse til skadestue og lægevagt. (Se større billede)
Regionshospitalet Randers - billede 4.jpg
Billeder fra en af de nye ensengsstuer. Kunsten er gennemgående for både sengestuer, gangareal og café område til patienterne. Toiletterne er bevidst placeret, så de kan ses fra sengen for at give patienterne gode muligheder for at være selvhjulpne. (Se større billede)
Regionshospitalet Randers - billede 5.jpg
Billeder fra en af de nye ensengsstuer. Kunsten er gennemgående for både sengestuer, gangareal og café område til patienterne. Toiletterne er bevidst placeret, så de kan ses fra sengen for at give patienterne gode muligheder for at være selvhjulpne. (Se større billede)
Regionshospitalet Randers - billede 6.jpg
Akutbygningen er organiseret med sengestuer ud mod siderne og kontorer og medicinrum i midten. De midterliggende rum og gangarealerne får lysindfald via atriumgårde. (Se større billede)