Nyt Hospitalsapotek

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2019-2023
Projektsum
300 mio. kr. (19PL)
Projektchef Ib Grønlund Sørensen

Tlf.: 23882293

Email.: ibgsoe@rm.dk

Hospitalsapoteket er en selvstændig enhed under Region Midtjylland og dækker hele regionen. Hospitalsapoteket varetager lægemiddelforsyningen for hele Region Midtjylland, herunder indkøb, produktion og distribution af lægemidler til regionens hospitaler og øvrige lægemiddelforbrugende enheder. Derudover ydes lægemiddelrådgivning til kliniske afdelinger og øvrige beslutningstagere, samt øvrige lægemiddelrelaterede rådgivningsydelser.

Hospitalsapoteket Region Midtjylland har egne produktionsfunktioner for cytostatika, antibiotika og øvrig serviceproduktion, men dog ingen serieproduktion til lagerhold. Hospitalsapoteket anvender automatiseret teknologi, i form af medicindoseringsrobot og robot til produktion af cytotatika. Som lægemiddelproducerende virksomhed er Hospitalsapoteket underlagt EU GMP, og al produktion og distribution skal overholde gældende GxP-lovgivning.

Distribution af medicin foregår fra nuværende hovedlager i apotekets bygning på Nørrebrogade i Aarhus, samt fra grovvarelager i Søften. Det er besluttet, at grovvarelaget forbliver i Søften i forbindelse med etableringen af det nye apotek.

Hospitalsapotekets største afdeling ligger i dag på Nørrebrogade i Aarhus. Etableringen af et Nyt Hospitalsapotek er ikke en del af kvalitetsfondsbyggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, hvorfor Hospitalsapoteket forsat har sine centrale funktioner på Nørrebrogade i Aarhus. Bygningerne på Nørrebrogade er imidlertid solgt sammen med resten af Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade og skal fraflyttes senest i 2023. Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe nye fysiske rammer til Hospitalsapoteket.

Hospitalsapoteket har i 2018 været igennem en analyseproces med ekstern, branchekendt rådgivning og har på basis heraf fået udarbejdet rapporten "Nyt hospitalsapotek Region Midtjylland". Rapporten undersøger og anviser fordele og ulemper i forbindelse med den fremtidige drift af Hospitalsapoteket. Rapporten har fokus på effektiviseringspotentialer, kvalitetsforbedringer, arbejdsmiljø og særligt overholdelse af den skærpede lovgivning ved medicinhåndtering og -produktion, som i dag giver store udfordringer i de eksisterende lokaler. På basis heraf er der udarbejdet en analyse for et fremtidigt hospitalsapotek og udarbejdet forslag til konkrete indsatsområder, som kan medføre de nødvendige forbedringer.

Den nuværende anlægsramme inkl. udstyr er DKK 300 mio. ekskl. moms. Heraf udgør de ca. DKK 187 mio. håndværkerudgifter til byggeriet. Det samlede bruttoareal er på ca. 6.700 m2 og det samlede nettoareal er på ca. 3.800 m2. Rådgiver: Rambøll A/S