Steno Diabetes Center Copenhagen

Regionalt finansieret samt af Novo Nordisk Fonden

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2016-2021
Projektsum
Ikke oplyst
Projektchef Anette Madsen

Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015, at samarbejde om et markant løft af diabetesindsatsen – et nyt Steno Diabetes Center, der etableres ved Herlev Hospital. Centeret, der er en specialklinik, skal fungere som et behandlings-, sundhedsfremme-, forsknings- og videnscenter for patienter og pårørende samt for kommuner og almen praksis. Centeret skal desuden være omdrejningspunkt for et nationalt og internationalt forskningssamarbejde.

Patientbehandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen vil altovervejende være ambulant, og kapaciteten vil i 2021 omfatte ca. 12.000 patienter årligt, svarende til 60.000 besøg. Overnattende patienter vil kun finde sted i forbindelse med forsøg. Det forventes, at centeret skal have ca. 360 ansatte. Centerets behandling og forskning vil omfatte både børn og voksne, og alle læger i såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland skal kunne henvise patienter til centeret. Foruden behandlings- og forskningsfaciliteter skal centeret bl.a. rumme motions- og undervisningsfaciliteter samt et ”Food-Lab”, der anvendes til bl.a. kostvejledning og undervisning i fx kulhydrattælling.

Steno Diabetes Center Copenhagen bygges på det område, hvor Arkaden er i dag. Arkaden og dens funktioner (hospitalets administration og stabsfunktioner) flyttes til andre lokaler. Den nye bygning bliver på ca. 14.100 m2 brutto. Hertil kommer tilhørende parkeringskælder.

Steno Diabetes Center Copenhagen

Rådgivere

Bygherrerådgiver: Niras A/S

Rådgiverteam: Cowi A/S med underrådgiverne Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Mikkelsen Arkitekter A/S og Sted Aps

Nyt Steno Diabetescenter Copenhagen - billede 1.jpg
Model af Nyt Hospital Herlev og Steno Diabetes Center Copenhagen (Se større billede)
Nyt Steno Diabetescenter Copenhagen - billede 2.jpg
Gårdhaver i det nye byggeri (Se større billede)
Nyt Steno Diabetescenter Copenhagen - billede 3.jpg
Fællesareal (Se større billede)
Nyt Steno Diabetescenter Copenhagen - billede 4.jpg
Fællesareal (Se større billede)
Nyt Steno Diabetescenter Copenhagen - billede 5.jpg
Fællesareal (Se større billede)
View 06.jpg
foto af indgangen (Se større billede)