BørneRiget

Regionalt finansieret samt af Ole Kirk's Fond

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2016-2025
Projektsum
2,1 mia. kr. (19 PL)
Projektdirektør Merete Lange

På Rigshospitalets matrikel, mellem Nørre Allé og Henrik Harpestrengs Vej, bygges BørneRiget - et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn eller en ung bliver alvorligt sygt.

I BørneRiget samles alle børn, unge og fødende under ét tag, og det gennemgående princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, fødende og familien - ikke omvendt.

I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en integreret løsning. Barnets leg er integreret i selve behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet.

Visionen med BørneRiget er, at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Fem designprincipper skal være styrende for bygningen og organisationen:

  • Integreret leg: Legen skal være en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb.
  • Designet til hverdagen: Hverdagen er virkeligheden. Verden indenfor og verden udenfor skal gå i takt på BørneRiget.
  • Se mig, spørg mig, lad mig: Patienterne skal have følelsen af kontrol tilbage gennem de små ting.
  • Den gode rejse: Patientrejsen i BørneRiget skal starte godt, hænge sammen og fejre fremskridt.
  • Klare zoner: BørneRiget skal være en bygning, der er intuitiv at finde rundt i og fortæller dig, hvad du skal, må og kan.

Hospitalet kommer til at udgøre 60.000 kvm2 som vil fordele sig over 7 etager, og være forbundet til Rigshospitalets hovedbygning via en gangbro i 2. sals højde. Hospitalet ventes indflytningsklar medio 2025.

BørneRiget

Rådgivere

Bygherrerådgiver: COWI A/S

Totalrådgiver: 3XN

Underrådgivere: Arkitema, NIRAS, Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch.

BørneRiget - Billede 1.jpg
Billedet viser byggefeltet for BørneRiget på Rigshospitalets matrikel. (Se større billede)
Nyt byggeri.jpg
Billedet viser BørneRiget fra Tagensvej (Se større billede)
To hænder.jpg
Billedet viser BørneRiget oppefra, hvor udformningen som to hænder fremstår. (Se større billede)
BørneRiget - billede 4.jpg
BørneRigets ankomsthal (Se større billede)
BørneRiget - billede 5.jpg
BørneRigets centrale atrium (Se større billede)
Indefra.jpg
BørneRigets centrale atrium oppefra (Se større billede)
Indgang.jpg
Bygningen set fra siden (Se større billede)