Faktaark: Regionerne bygger nye sygehuse

Frem mod 2025 investeres der et historisk stort beløb i nye sygehuse – over 63 mia. kr. Pengene går til 43 sygehusbyggerier over hele landet og tæller både somatiske og psykiatriske sygehuse.

Læs mere i faktaarket om sygehusbyggeri