Netværksdage om sygehusbyggeri

Som led i videndelingsprojektet: Projekt Godt sygehusbyggeri har Danske Regioner siden 2011 afholdt netværksdage om sygehusbyggeri. Netværksdagene er et arrangement for relevante medarbejdere og ledere i regionerne og projektorganisationerne.

Formålet med netværksdagene er at dele viden, erfaringer og læring om centrale temaer i forhold til sygehusbyggerierne og facilitere uformel netværksdannelse. Netværksdagene er er bygget op omkring sessioner med fokus på en række aktuelle temaer som tilpasses år for år i takt med fremdriften i byggerierne.

I 2018 afholdes netværksdagene den 11.-12. september 2018 i Nyborg. Det endelige program kan ses her medio juni 2018, hvor også tilmeldingen til netværksdagene åbner.

Afholdte netværksdage om sygehusbyggeri (2011-2017)

Danske Regioner afholdt Netværksdage om sygehusbyggeri i 2011 og 2012 i Vejle og i 2013, 2014. 2015, 2016 og 2017 i Nyborg. Deltagerantallet har været støt stigende og i 2017 var 267 deltagere tilmeldt arrangementet. Læs mere om de tidligere afholdte netværksdage i menuen til venstre.

Under netværksdagene i 2011 blev der dannet 14 netværk om sygehusbyggeri. Netværkene revideres løbende i forhold til det aktuelle behov, og der er aktuelt 10 aktive netværk.

Oversigten over netværk kan findes her.

Se programmer for de tidligere netværksdage herunder:

Program 2017
Program 2016
Program 2015
Program 2014
Program 2013
Program 2012
Program 2011