Projekt: Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation

Danske Regioners bestyrelse iværksatte i 2010 et projekt, der skulle understøtte og sikre systematisk opsamling og deling af viden om sygehusbyggerierne på tværs af regionerne.

I projektets første fase identificerede regionerne 10 pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri (læs mere om arbejdet med pejlemærker her) og 8 fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse (læs mere her).

I projektets anden fase 2014-2017, har der været fokus på en række prioriterede temaer og indsatsområder, herunder: Styring og realisering af effektiviseringsgevinsterne, logistik og sporbarhed, ny kommunikationsstrategi for sygehusbyggeri og organisationsudvikling og kulturændringer.

Projektet ledes af en styregruppe som består af:

  • Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden (formand)
  • Sundhedsdirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland
  • Koncerndirektør Lone Lindsby, Region Sjælland
  • Hospitalsdirektør Jens Ole Skov og projektdirektør Niels Uhrenfeldt, Region Nordjylland
  • Afdelingschef Torben Kyed Larsen, Region Syddanmark

Styregruppen er ansvarlige for identifikation af de faglige indsatsområder og iværksættelse af relevante initiativer og tiltag, der understøtter målsætningerne med projektet.

Erfagrupper og netværk

Regionerne deler endvidere viden og erfaringer i en række formelle og uformelle netværk og fora som du kan læse mere om her.

Netværksdage om sygehusbyggeri

Som led i projekt Godt Sygehusbyggeri – koordination og innovation arrangerer Danske Regioner hvert år Netværksdage om sygehusbyggeri for regionale medarbejdere, ledere m.v. der arbejder med sygehusbyggeri. Læs mere om kommende og afholdte netværksdage her

Videndelingsoversigt 2017

Læs mere om de konkrete initiativer og projekter, der foregår i regionerne her: Videndelingsoversigt 2017 (pdf)